Stromořadí

Předmětem výkonu správy stromořadí je ochrana stávajících stromů, kontrola jejich stavu, návrhy pěstebních opatření a zajišťování nových výsadeb. K tomu je nezbytná spolupráce s Magistrátem města Brna a jeho odbory, městskými částmi, správci inženýrských sítí a dalšími organizacemi, rovněž s projektanty a investory staveb.

Každoroční pravidelnou činností bývá kontrola stromů. U vybraných stromů bylo provedeno přístrojové měření za účelem zjištění stavu dřeva uvnitř kmene a tahové zkoušky pro vyhodnocení stability stromu na stanovišti. Tyto doplňkové analýzy spolu s vizuálním posouzením poskytnou co možná nejkomplexnější zhodnocení stromu a umožní tak lépe navrhnout další opatření.

Součástí práce pracovníků správy stromořadí je také publikační a přednášková činnost, spolupráce s nevládními, občanskými a zájmovými sdruženími (člen grantové komise Nadace Partnerství, spolupráce s MENDELU v Brně, s občanskými sdruženími Masarykova čtvrť a s. Wilsonův les, s ekologickou poradnou Veronica, člen pracovní skupiny pro vývoj standardu Ochrana stromů a ploch při stavební činnosti).

 

Správa stromořadí

Evidence ke dni

Počet stromů ve stromořadí

31. 12. 2011 16 521 ks
31. 12. 2012 16 608 ks
31. 12. 2013 17 114 ks
31. 12. 2014 17 367 ks
31. 12. 2015  
31. 12. 2016  
31. 12. 2017  
31. 12. 2018  


Přehled lokalit a jejich správců

Správce  objekty Telefon
Ing. Tomáš Trnka
 • Brno - jih, Bohunice, Bosonohy, Bystrc
 • Černovická terasa
 • Jundrov
 • Kníničky, Kohoutovice, Komín
 • Nový Lískovec
 • Starý Lískovec, Slatina
 • Žebětín, Židenice
+420 730 872 298
Ing. Alexandra Koutná
 • Brno - střed
 • Žabovřesky
+420 605 226 760
Ing. Irena Růžičková
 • Černovice + Černovické terasy
 • Ivanovice
 • Jehnice
 • Královo Pole
 • Líšeň
 • Maloměřice, Medlánky, Mokrá Hora
 • Ořešín, Obřany
 • Řečkovice
 • Útěchov
 • Vinohrady
+420 605 226 766
Ing. Kateřina Novotná
 • Brno – sever
 • Tuřany, Chrlice
+420 603 584 940

 

Správa stromořadí za jednotlivé roky je podrobně popsána v jednotlivých zprávách o činnosti.

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2005

ISO 18 001 : 2008

ISO   9 001 : 2009

© Copyright by VZMB & OK2STM 2019

Vytvořeno službou Webnode