Vodní prvky

VZmB se stará o svěřené vodní prvky nejen v parcích, ale také na významných místech města Brna. Pod pojmem vodní prvky rozumíme jak kašny, které slouží jako estetický prvek a doplněk parku či náměstí, ale také pítka, která slouží lidem k osvěžení v horkých dnech. V roce 2015 byla všechna pítka označena na viditelných místech dvojjazyčným nápisem „pitná voda“.

Seznam vodních prvků:

 • Náměstí Svobody – kašna    Spuštěno

 • Náměstí Svobody – pítko    Spuštěno

 • Jakubské náměstí – Zlatá studna    Spuštěno

 • Kobližná – pítko    Spuštěno

 • Moravské náměstí - kašna Spravedlnosti   Spuštěno

 • Moravské náměstí - alegorie Mírnosti  Spuštěno

 • Denisovy sady - vodní schody  Spuštěno

 • Denisovy sady - kašna    Spuštěno

 • Denisovy sady – pítka     Spuštěno

 • Denisovy sady - pítko pro ptáky    Spuštěno

 • Studánka – pítko      Spuštěno

 • Studánka – kašna    Spuštěno

 • Špilberk - spodní kašna ukončen provoz

 • Špilberk - horní kašna  Spuštěno

 • Špilberk - kašna v Zahradě pod hradbami  Spuštěno

 • Špilberk – Skalní jezero    Spuštěno

 • Tyršův sad – pítko  Spuštěno

 • Lužánky – pítka    Spuštěno

 • Lužánky - kašna  Tři putti  Spuštěno

 • Lužánky – potok   Spuštěno

 • Petrov – pítko    Spuštěno

 • Zelný trh – kašny s motivy zvířat  Spuštěno

 • Janáčkovo divadlo - FlashWall     Spuštěno

 • Janáčkovo divadlo - kašny s tryskami    Spuštěno


Zajímavostí v oblasti vodních prvků ve správě VZmB je například kašna Spravedlnosti na Moravském náměstí, která má celoroční provoz. Voda v ní je ohřívaná, aby ve dnech větších mrazů nezamrzla. Další zajímavostí je uměle vytvořený tok říčky Ponávky v parku Lužánky v místech, kdy před zatrubněním tekla skutečná říčka. V okolí tohoto vodního toku můžeme potkat spoustu živočichů, kteří jsou svým životem vázáni na vodu. Můžeme zde spatřit divoké kachny, žáby, ryby, ale také například ledňáčka.

Od 1. 1. 2018 přešly do správy VZMB dva vodní prvky na nově zrekonstruované ploše před Janáčkovým divadlem. Od roku 2015 provádí VZmB na základě smlouvy o dílo údržbu nového vodního prvku na Zelném trhu. 

Péče o vodní prvky také vyžaduje nemalé úsilí. Aby voda zůstala čistá a nenamnožily se v ní řasy, je nutné pravidelné čištění a dávkování přípravků s chlórem. Ovšem voda např. ve Skalním jezeře v parku Špilberk je ošetřována pouze systémovým algicidem a čistícími baktériemi. Tyto baktérie jsou používány také v Lužánkách ve velké nádrži s potokem. Nedochází zde k úhynu litorálních rostlin ani živočichů žijících ve vodě.

 

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2005

ISO 18 001 : 2008

ISO   9 001 : 2009

© Copyright by VZMB & OK2STM 2019

Vytvořeno službou Webnode