Hlavní činnost

  

Příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna byla Statutárním městem Brnem zřízena za účelem správy, údržby a rekonstrukce zeleně celoměstského významu.

Od svého zřízení v r. 1995 VzmB dokončila rekonstrukci parků Koliště, Tyršův sad a parku Lužánky. V roce 2000 zahájila VzmB rekonstrukci parku Špilberk a parků Denisovy sady a Studánka. Zrekonstruované parky a jejich části jsou intenzivně udržovány pro zachování jejich stavu po rekonstrukci a pro jejich další rozvoj. Ve svěřených parcích byly nainstalovány informační tabule s plány parků, s texty o jejich historii a současnosti a s informacemi o provozu parků. V parcích téměř neustále probíhají menší či větší rekonstrukce (Dětské hřiště v Lužánkách, Kapucínské terasy) a také dochází k rozšiřování jejich plochy (park Špilberk - kolem nové cesty na ulici Údolní, či na severním svahu).

V městských stromořadích vidujeme cca 17 tisíc stromů, které máme ve své správě. Průběžně je zajišťováno ošetřování stromů ve stromořadích odbornými řezy a zálivkou, vždy podle celoročního plánu, který je během roku doplňován požadavky vyplývajícími z aktuálního stavu stromů a z požadavků občanů. Aleje v ulicích jsou postupně dosazovány, obnovovány či celkově rekonstruovány. Od roku 2003 byla organizace svěřena do správy i výsadbový místa, tzv. čtverce. VZmB provádí jejich správu, údržbu a dle finančních možností postupně jejich "rekonstrukci".

Od roku 2005 organizace postupně naplňuje Koncepci rozvoje mobilní zeleně v Městké památkové rezervaci, kterou vypracovala.

Od roku 2007 se organizace stala také správcem nově budovaných vodních prvků v Městské památkové rezervaci. V současnosti má ve správě vodní prvky na náměstí Svobody, Zlatou studnu na Jakubském náměstí, kašnu Spravedlnosti a alegorii Mírnosti na Moravském náměstí, pítko na ulici Kobližná a pod Petrovem, kašny na Zelném trhu, fontánu před Janáčkovým divadlem a vodní prvky v našich svěřených parcích.

Od svého založení se organizace plně věnuje také propagační a osvětové činnosti v oblast veřejné zeleně. V rámci ní pořádá VZmB naučné a propagační akce pro širokou lidskou i odbornou veřejnost. Jsou to například lektorované procházky po parcích, akce pro děti či přednášky o zeleni na školách a seminářích. Pracovníci publikují v odborných časopisech; komunikují s médii a propagují brněnskou zeleň v celé republice i v zahraničí.

K hlavním činnostem VZmB tedy lze přiřadit i mimoprodukční funkce (např. výchovně-vzdělávací), které jsou velmi důležité a plně zapadají do koncepce trvalé udržitelnosti a rozvoje města Brna.

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

ZŘIZOVATEL

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

 

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2016

ISO 45 001 : 2018

ISO   9 001 : 2016

© Copyright by VZMB 2019-2024

Vytvořeno službou Webnode