Květinové záhony

Květiny v ulicích Brna

Veřejná zeleň města Brna zakládá v ulicích Brna každým rokem nové plochy květinových záhonů. Vznikají především trvalkové záhony a letničkové záhony z přímého výsevu kombinované s cibulovinami. V menší míře také klasické letničkové záhony z předpěstované sadby, které vyžadují intenzivnější údržbu a zálivku. Kromě květinových záhonů můžete v ulicích vidět závěsné nádoby především s petúniemi a muškáty.

Záhony zakládáme a udržujeme výhradně bez použití herbicidů. Pokud záhon vzniká na původně travnaté ploše, je trávník „spálený“ za pomoci ekologické metody Wave Weed Control, což je aplikace horké vody o teplotě 95-98°C přímo na trávník nebo plevel. Po odstranění a rozrušení suchého travního drnu mechanizací je plocha ručně dočištěna a připravena k výsadbě. Současným trendem při zakládání záhonů je snaha o co největší ohleduplnost k prostředí, ve kterém žijeme, což v tomto případě znamená upouštění od používání chemických prostředků, zejména herbicidů. Dalším trendem je minimalizace nákladů na zakládání a údržbu květinových záhonů při zachování estetické kvality.

Při zakládání trvalkových záhonů se částečně inspirujeme konceptem smíšených trvalkových výsadeb, který se uplatňuje už 20 let především v Německu a v současnosti je dost populární i u nás. Vzniklé záhony by měly do jisté míry fungovat bez velké péče jako přírodní společenstva. Vybíráme druhy, které budou na záhonech dobře prospívat bez náročné údržby a nároků na závlahu. Rostliny by měly vytvořit souvislý pokryv, který omezí růst plevelů, ale zároveň by si neměly navzájem konkurovat. Záhony na rozdíl od této koncepce nemulčujeme štěrkem, kůrou ani jiným materiálem z několika důvodů. Jedním z důvodů je velký úhyn rostlin kvůli venčení psů v záhonech, takže u některých záhonů je nutná každoroční dosadba, což by bylo do štěrku nebo drceného kameniva náročné. Dalším důvodem je skutečnost, že v případě potřeby klademe velký důraz i na ruční práci jako je odplevelování a okopávání, čímž se půda provzdušní a sníží se odpařování vody z půdy. Jedním z pozitivních vlivů ruční práce na záhonech jsou i velmi kladné reakce kolemjdoucích, kteří zahradnickou práci na „svých“ záhonech velmi oceňují. Zásadně nepoužíváme mulčovací plachetky. Odporuje to základnímu principu trvalkového záhonu, kdy se předpokládá, že rostliny se postupně rozrůstají a zaplňují prostor a některé se samovolně vysemeňují. Navíc by nebyl možný již zmiňovaný klasický způsob údržby okopáváním a celkově textilie na záhonech zhoršují životní podmínky rostlin. Sortiment rostlin a výsadbový plán přizpůsobujeme místu, kde zakládáme záhony. Některé záhony působí na základě zvoleného konceptu do jisté míry přírodně, u některých je potřeba dosáhnout reprezentativnějšího vzhledu. Vždy je ale naši snahou, aby byla patrná naše péče, upravenost a čistota záhonů.

Zakládání letničkových záhonů z přímého výsevu se nám osvědčuje zejména na větších plochách, které působí jako rozkvetlá louka a případné nedostatky nejsou na velké ploše tak patrné. Nevyhýbáme se ale ani zakládání záhonů na malých plochách. Oséváme například výsadbové čtverce v chodnících, kde již výsadba nových stromů není z technických důvodů možná. Takto byly v roce 2016 nově osázeny například výsadbové čtverce na ulici Vídeňská. U těchto velmi suchých a od dlažby vyhřívaných ploch je nejdůležitější rostlinou neprávem opovrhovaný Tagetes, tedy afrikán nebo také aksamitník v kombinaci s dalšími nižšími letničkami. Velké plochy letničkových záhonů zase naopak umožňují výsev vyšších rostlin, které u mnohých vyvolávají vzpomínky na zahrádky našich babiček. Na záhonech kvetou například chrpy, máky, krásenky, len a cínie. Osivo nakupujeme po jednotlivých druzích a směsi si připravujeme sami. Část letniček se na záhonech samovolně vysévá, takže výsev a péči o záhony vždy přizpůsobujeme aktuální situaci. Na záhonech jsou vysázeny také jarní a letní cibuloviny. Brzy na jaře vykvétají na záhonech především krokusy, později pak tulipány a narcisy. Rozkvetlé záhony v létě doplňují okrasné česneky.

V souvislosti s rozšiřováním květinových výsadeb se VZmB účastní projektu RE-USE -Druhý život. V rámci tohoto projektu se 4 RE–USE pointech vybrala v roce 2016 částka v celkové výši 76.617,- Kč. Takto vybrané peníze jsou určeny ke zkrášlování brněnských ulic prostřednictvím zakládání nových květinových záhonů. VZmB přispívá v tomto projektu konkrétní pomocí a to přípravou, založením a následnou péčí o květinový záhon. Z vybraných peněz je financován nákup rostlin. Z této celkové částky bylo zatím použito 27.142,- Kč na nákup trvalek pro záhon na Poříčí, který byl osázen na podzim roku 2016. Zbývající částka 49.475,- bude využita k nákupu trvalek a cibulovin na založení záhonů na 2 ulicích na jaře 2017, a to na Rostislavově náměstí a na ulici Dobrovského. Více informací získáte na webových stránkách www.sako.cz.

Odezvy veřejnosti na květinové záhony jsou vesměs velmi pozitivní. Často slyšíme přímo na ulicích, že pohled na rozkvetlé květiny Vám dokáže vylepšit den, což nás velmi těší.

TRVALKOVÉ ZÁHONY:

1- kruhový objezd ul. Hlavní;  2 - Pruhy mezi vozovkami na Makovského náměstí;  3 - záhon lučního charakteru na ul. Dobrovského;  4 - Rostislavovo náměstí;  5 – Tolstého;  6 - Kounicova u MMB;  7 - Veveří x Zahradníkova;  8 - Pionýrská – výsadby v trávníku;  9 - Pionýrská x Sportovní;  10 – Cihlářská;  11 - Lidická x Lužánecká;  12 - Přestupní terminál Bystrc ZOO;  13 - Anenská;  14 – Jamborova;  15 - Poříčí x Renneská třída.

 

LETNIČKOVÉ ZÁHONY Z PŘÍMÉHO VÝSEVU:

1 - Dobrovského;  2 - Fryčajova;  3 - Zborovská;  4 - Mučednická;  5 - Šumavská x Pod Kaštany;  6 - Šumavská;  7 - Kounicova před Billou;  8 - Rybníček;  9 - Schodová;  10 - Kounicova (mezi Kotlářskou a Janáčkovým náměstím);  11 - Botanická za kinem Art;  12 - Botanická před ZŠ;  13 - Moravské náměstí (mezi Kounicovou a Lidickou);  14 - Hoblíkova;  15 - Veleckého;   16 - Hlinky;  17 - Veletržní;  18 - Malinovského náměstí před Domem umění;  19 - Zderadova;  20 - Masná;  21 - Vídeňská x Gallašova

Foto a text:  Michaela Doubravová

V ulicích města Brna můžete vidět především letničkové záhony z přímého výsevu kombinované s cibulovinami, dále pak trvalkové záhony a závěsné nádoby s balkónovými rostlinami.  Veřejná zeleň města Brna plochy záhonů každoročně rozšiřuje.

V roce 2016 byly osety letničkami záhony o ploše 2125 m2. Nejvíce vyniknou letničky na velkých plochách, kdy budí dojem rozkvetlé louky. Kromě druhů připomínajících polní kvítí jako jsou chrpy, máky nebo len se vám může při pohledu na záhon vybavit babiččina zahrádka s krásenkami, cíniemi, krásnoočky, aksamitníkem a sluncovkami.


Letničkový záhon z výsevu na ulici Šumavská se suchokvětem Xeranthemum annuum.

 


Letničkový záhon z výsevu n a ulici Hlinky s chrpami a okrasnými česneky.


Ulice Veletržní s okrasnými máky a chrpami z výsevu.


Záplava okrasných máků na ulici Veletržní.


Letničky z výsevu na ulici Veleckého. Chrpy a sluncovka Eschscholzia californica.


Sluncovka Eschscholzia californica a nevěstin závoj Gypsophila elegans na ulici Schodová.

Trvalkové záhony jsou navrženy tak, aby postupně vykvétaly od prvních jarních dnů až do zámrazu. O jarní efekt se postarají především cibuloviny. Nejpůsobivější jsou trvalkové záhony na přelomu jara a léta, kdy kvete většina trvalek. Na konci léta a na podzim působí v záhonech atraktivně například okrasné trávy. Odkvetlé trvalky stříháme až v předjaří, když se ukazují špičky krokusů. Trvalky takto lépe přezimují a záhon s ojíněnými nebo zasněženými rostlinami je působivý i v zimě. Trvalkové záhony, o které jsme se starali v roce 2016, zabírají plochu 1658 m2.


Trvalkový záhon v pastelových tónech u Magistrátu města Brna na ulici Kounicova.


Trvalkový záhon u Magistrátu města Brna na ulici Kounicova.

 

V roce 2016 bylo v ulicích Brna vysázeno 48300 ks cibulovin a v roce 2015 cca 65000 cibulovin. Brzy z jara vykvétají především krokusy, po nich ladoňky, snědky, modřence, narcisy a tulipány. V létě doplňují květinové záhony různé druhy okrasných česneků. Na podzim kvetou podzimní krokusy Crocus speciosus.


Tulipány na ulici Dobrovského.


Podzimní krokusy Crocus speciosus na ulici Veletržní.

Květinové záhony v parcích

Květinové záhony jsou také součástí parků, které spravujeme. Květiny najdete například v Lužánkách, v Denisových sadech nebo na Špilberku. V roce 2016 byl založen velký trvalkový záhon v parku Koliště, který svou barevností zatraktivňuje centrální prostor parku. Velmi oblíbený letničkový záhon kombinovaný s trvalkami a cibulovinami zdobí Tyršův sad. Byl to první záhon, na kterém VZmB vyzkoušela v roce 2009 výsev letniček místo tradičního letničkového záhonu z předpěstované sadby. 


Záhon v Tyršově sadu. Krokusy zářivých barev zdobí záhon každoročně v březnu.


Červnové ráno v Tyršově sadu.


Záhon barvami hýřících letniček spolu s floxy a okrasnými česneky v Tyršově sadu.

 

Květinové nádoby

Závěsné nádoby umisťujeme zejména v centru města, kde jsou vzhledem k velkým dlážděným plochám omezené možnosti, jak dostat zeleň do ulic. Celkem 88 závěsných nádob bylo umístěno na Náměstí svobody, Malinovského náměstí, na ulici Kounicova, v přednádražním prostoru a Tyršově sadu. 

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

ZŘIZOVATEL

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

 

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2016

ISO 45 001 : 2018

ISO   9 001 : 2016

© Copyright by VZMB 2019-2024

Vytvořeno službou Webnode