Akustický tomograf

Akustický tomograf

Veřejná zeleň města Brna zakoupila jedinečný přístroj - akustický tomograf Fakopp 3D.
Základní úlohou správců stromů je hodnotit stromy tak, aby zavčasu zaznamenali všechny rizikové faktory, které ohrožují majetek a zdraví obyvatel. Odborníci hledají nejvhodnější metody, které by stanovily stabilitu stromů. Zdravotní stav stromů se nejčastěji posuzuje vizuálně. Takto ovšem nelze vždy posoudit a určit skryté dutiny, jejich tvar, zbytkovou stěnu dřeva a celkový stav kmene. Lze použít řadu destruktivních a náročných metod, které zjistí stav dřeva stromu. Tyto ovšem zapřičiňují infikaci dřeva patogeny.

Jednou z nových metod nedestruktivního testování dřevin je i akustický tomograf. Ten na základě umístění jednotlivých sond po obvodu kmene a poklepem kladívka na sondy, zvládne vykreslit poměrně přesně napadení dřeva. V programu se ukáže skrytá dutina i pokročilá hniloba. Díky programu a zadání parametrů stromu, lze získat i údaj o stabilitě stromu v daném bodě. Akustický tomograf je výborným pomocníkem při určování bezpečnosti stromů. Tento přístroj byl pro Veřejnou zeleň města Brna dovezen z Maďarska.

Nabízíme Vám proměření stromu tímto přístrojem v místech defektu v částce 5.000,- + DPH/ strom + cestovní náklady. Výsledkem tohoto měření je protokol s procentuálním určením stability stromu v daném místě a vykreslení defektu v barevné podobě.

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

ZŘIZOVATEL

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

 

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2016

ISO 45 001 : 2018

ISO   9 001 : 2016

© Copyright by VZMB 2019-2024

Vytvořeno službou Webnode