TAHOVÉ ZKOUŠKY, AKUSTICKÝ TOMOGRAF

TAHOVÉ ZKOUŠKY, AKUSTICKÝ TOMOGRAF

Tahová zkouška je přístrojová metoda určená pro exaktní stanovení statických poměrů stromu jako celku. Jedná se o komplexní hodnocení, kdy se testuje jak odolnost proti zlomu, tak odolnost vůči vyvrácení.

 Vyvinuta byla autory Sinnem a Wessollym (1987, 1988 a 1989) pod názvem Static Integrated Method (SIM), v České republice se používá od roku 1996.

Tahová zkouška se skládá z několika částí - terénního šetření, vlastní tahové zkoušky, zátěžové analýzy a výpočtu bezpečnosti stromu proti vyvrácení nebo zlomení. Její podstatou je přístrojové měření mechanických změn při statickém zatížení stromu.

Terénní šetření spočívá v podstatě v inventarizaci daného stromu, se zřetelem na faktory ovlivňující statické poměry - výkopové a vůbec veškeré stavební práce v okolí stromu, v zaznamenání veškerých defektů stromu, přítomnosti dřevních hub, pěstebních zásahů, změření dendrometrických údajů a pořízení fotodokumentace.

Tahová zkouška spočívá ve zjištění mechanického chování stromu. Strom je uměle zatížen pomocí lanového navijáku upevněného buď k jinému stromu nebo k dostatečně těžkému vozidlu. Zatížení se provádí ve dvou na sebe kolmých směrech. Reakce stromu na toto zatížení se zaznamenává několika přístroji. Působící síla je měřena dynamometrem, vznikající deformace elastometrem a náklon kmene inklinometrem. Výsledkem této části je zjištění deformace a náklonu kořenového talíře při známé působící síle.

Při zátěžové analýze se pak pomocí speciálního softwaru (Treestab) a na základě digitální fotografie a změřených parametrů stromu (výška, šířka koruny) zjistí skutečná náporová plocha stromu a vyčíslí se síla, která na danou náporovou plochu působí při rychlosti větru 32 m/s. Výsledkem zátěžové analýzy je tedy kvantifikace síly působící na konkrétní strom při určité rychlosti proudění větru.Z takto zjištěných reálných údajů, a při znalosti materiálových vlastností dřeva, se vypočte skutečná odolnost stromu proti vyvrácení, zlomení a ukroucení kmene. Vyhodnocení těchto měření a prognóza s doporučeními je součástí protokolu, který zákazník ke každému měřenému stromu obdrží.

Nabízíme Vám proměření stromu tímto přístrojem za 7.000,- + DPH/ strom + cestovní náklady. Výsledkem tohoto měření je protokol.

Jednou z nových metod nedestruktivního testování dřevin je i akustický tomograf. Ten na základě umístění jednotlivých sond po obvodu kmene a poklepem kladívka na sondy, zvládne vykreslit poměrně přesně napadení dřeva. V programu se ukáže skrytá dutina i pokročilá hniloba. Díky programu a zadání parametrů stromu, lze získat i údaj o stabilitě stromu v daném bodě. Akustický tomograf je výborným pomocníkem při určování bezpečnosti stromů. Tento přístroj byl pro Veřejnou zeleň města Brna dovezen z Maďarska.

Nabízíme Vám proměření stromu tímto přístrojem v místech defektu v částce 5.000,- + DPH/ strom + cestovní náklady. Výsledkem tohoto měření je protokol s procentuálním určením stability stromu v daném místě a vykreslení defektu v barevné podobě.

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

ZŘIZOVATEL

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

 

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2016

ISO 45 001 : 2018

ISO   9 001 : 2016

© Copyright by VZMB 2019-2024

Vytvořeno službou Webnode