Tahové zkoušky

Tahové zkoušky

Tahová zkouška je přístrojová metoda určená pro exaktní stanovení statických poměrů stromu jako celku. Jedná se o komplexní hodnocení, kdy se testuje jak odolnost proti zlomu, tak odolnost vůči vyvrácení.

 Vyvinuta byla autory Sinnem a Wessollym (1987, 1988 a 1989) pod názvem Static Integrated Method (SIM), v České republice se používá od roku 1996.

Tahová zkouška se skládá z několika částí - terénního šetření, vlastní tahové zkoušky, zátěžové analýzy a výpočtu bezpečnosti stromu proti vyvrácení nebo zlomení. Její podstatou je přístrojové měření mechanických změn při statickém zatížení stromu.

Terénní šetření spočívá v podstatě v inventarizaci daného stromu, se zřetelem na faktory ovlivňující statické poměry - výkopové a vůbec veškeré stavební práce v okolí stromu, v zaznamenání veškerých defektů stromu, přítomnosti dřevních hub, pěstebních zásahů, změření dendrometrických údajů a pořízení fotodokumentace.

Tahová zkouška spočívá ve zjištění mechanického chování stromu. Strom je uměle zatížen pomocí lanového navijáku upevněného buď k jinému stromu nebo k dostatečně těžkému vozidlu. Zatížení se provádí ve dvou na sebe kolmých směrech. Reakce stromu na toto zatížení se zaznamenává několika přístroji. Působící síla je měřena dynamometrem, vznikající deformace elastometrem a náklon kmene inklinometrem. Výsledkem této části je zjištění deformace a náklonu kořenového talíře při známé působící síle.

Při zátěžové analýze se pak pomocí speciálního softwaru (Treestab) a na základě digitální fotografie a změřených parametrů stromu (výška, šířka koruny) zjistí skutečná náporová plocha stromu a vyčíslí se síla, která na danou náporovou plochu působí při rychlosti větru 32 m/s. Výsledkem zátěžové analýzy je tedy kvantifikace síly působící na konkrétní strom při určité rychlosti proudění větru.Z takto zjištěných reálných údajů, a při znalosti materiálových vlastností dřeva, se vypočte skutečná odolnost stromu proti vyvrácení, zlomení a ukroucení kmene. Vyhodnocení těchto měření a prognóza s doporučeními je součástí protokolu, který zákazník ke každému měřenému stromu obdrží.

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2005

ISO 18 001 : 2008

ISO   9 001 : 2009

© Copyright by VZMB & OK2STM 2019-2020

Vytvořeno službou Webnode