Zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky – zřízení rekreačních teras

18.06.2020 10:23

Zveme na setkání po ukončení stavby: ve čtvrtek 25.6.2020. Místo: ulice Štýřické nábřeží.

Při provozování, resp. zajišťování úklidu a čistoty se ukázalo, že současné vybavení odpadkovými koši malého objemu není dostačující. Umístění na frekventované cyklostezce, kde pohyb aut není žádoucí a poměrně velká vzdálenost od ostatních námi spravovaných ploch jsou limitujícími faktory pro každodenní likvidaci odpadů. Proto bylo navrženo na obou březích nahradit stávající nedostačující odpadkové koše kompresními koši Bigbelly, se kterými máme dobré zkušenosti z parku před Janáčkovým divadlem. Samotná nádoba je oproti košům několikanásobně větší (objem 120 litrů) a díky kompresní jednotce dovede až 4x snížit objem odpadu. Pořizovací cena nádob je v porovnání se standardními odpadkovými koši několikanásobně vyšší, návratnost investice se ale projeví v podobě ušetřených nákladů na denní sběr a svoz odpadků a zároveň přispěje i ke kultivaci prostoru.  

 

Zpět

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

ZŘIZOVATEL

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

 

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2016

ISO 45 001 : 2018

ISO   9 001 : 2016

© Copyright by VZMB 2019-2024

Vytvořeno službou Webnode