Výstava „ČESKÉ ZAHRADNÍ UMĚNÍ KLASICISMU A ROMANTISMU V KONTEXTU EVROPSKÉHO VÝVOJE (1720-1850)“

05.06.2020 08:22

Výstava „ČESKÉ ZAHRADNÍ UMĚNÍ KLASICISMU A ROMANTISMU V KONTEXTU EVROPSKÉHO VÝVOJE (1720-1850),“ která bude otevřena 10. 6. 2020 na terase u Jihozápadního bastionu v parku NKP Špilberk v Brně, je druhou částí cyklu tří výstav. Cílem tohoto trojdílného cyklu je seznámit nejširší veřejnost s českým zahradním uměním a jeho vývojem v evropském i světovém kontextu.

            První výstava, která se v Brně na Špilberku konala v dubnu – květnu 2019 se zabývala zahradním uměním renesance a baroka v českých zemích (1550-1720), zároveň však postihovala vývoj zahrad v SOUVISLOSTECH celkového historického vývoje kultury lidstva. Třetí výstava se zabývá vývojem zahradního umění v 19. – 20. století a právě se dokončuje.          

            Výstavy jsou putovní. První, kterou celkem zhlédlo 80.000 návštěvníků, byla v roce 2018 instalována v Praze v parku NKP Vyšehrad, v roce 2019 v Brně v parku NKP Špilberk a v Kroměříži v Květné zahradě památka UNESCO. Druhá byla na podzim 2019 instalována na Vyšehradě, nyní bude instalována v Brně na Špilberku, kde bude do 10. července a odtud se bude stěhovat do Zámeckého parku v Lednici.

            Celý cyklus výstav vznikl na základě podpory při řešení výzkumného projektu DG16P02H053, programu na podporu aplikovaného výzkumu (NAKI II), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Autoři výstavy jsou Dana Wilhelmová a Jiří Damec z ústavu Zahradní a krajinářské architektury, MENDELU.

            Záměrem je představit českou zahradu jako součást dědictví západní kultury, která se vyvíjela plnohodnotně a s architekturou a uměním. V pochopení a uvědomění si těchto souvislostí je naděje do budoucna, že bude využito takřka magických možností zahrady v proměnách prostředí, v němž budeme žít.

            Instalace výstavy v Brně probíhá za podpory Statutárního města Brna a  Veřejné zeleně města Brna, p.o.

            Katalogy k výstavám jsou v české a anglické verzi a slouží i jako učební texty pro studenty Zahradnické fakulty MENDELU.

 

Zpět

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2005

ISO 18 001 : 2008

ISO   9 001 : 2009

© Copyright by VZMB 2019-2023

Vytvořeno službou Webnode