Výsadby a nové trendy

03.06.2022 16:19

Celkově VZMB vysadila v roce 2021 přes 1450 ks stromů (z toho v hlavní činnosti 540 ks)  a v roce 2022 prozatím 1.080 ks k 31. 5. 2022 (v rámci hlavní i doplňkové činnosti)

V rámci participativního rozpočtu bylo vysazeno:

  •  v rámci akce Bystrc pumptrack bylo vysazeno 16 stromů a 400 keřů
  • V rámci akce Vinohrady pumptrack  bylo vysazeno 20 stromů
  • V rámci akce Stromy pro život bylo vysazeno 538 ks stromů (akce bude pokračovat v roce 2022)
  • Výsadby pylodárných stromů a keřů budou vysázeny  v roce 2022 v rámci projektu Včely pro Brno

 

Rozsáhlou výsadbou je i akce Campus – výsadba prozatím 160 stromů a cca 2000 keřů (realizace  probíhá 2022)

Realizace Čertova rokle 190 ks stromů (rok 2021)

Relizace Libušina třída 95 stromů (realizace 2021)

V rámci rekonstrukce ulice Lesnická byla provedena obnova aleje (výsadba 50 ks stromů, trvalek a cibulovin). Náhradou za vykácenou zeleň bylo v roce 2022 v MČ Brno – sever vysázeno 161 ks stromů

 

Veřejná zeleň města Brna dlouhodobě reaguje na nutnost zadržování vody v krajině i úspory energií (elektřina, voda, plyn). V průběhu posledních několika let byly Zatepleny provozní budovy v parcích Božetěchův sad, Zahradnická, Lužánky a Tyršův sad.

U provozních budov Zahradnická a Božetěchův sad se podařilo zlikvidovat větší část nepropustných asfaltových ploch a vytvořit propustné plastové zatravňovací rošty, štěrkové trávníky případně ukázkové záhony. V parku Božetěchův sad se budou prostory dále rozšiřovat a upravovat.

V parku Lužánky se postupně vyměňují nepropustné asfaltové cesty za lépe propustné povrchy, tak aby bylo maximální množství vody zachováno v parku. V současnosti se realizuje jedna z posledních etap obnovy.

 

Mnohaletou, rozsáhlou obnovou prošel i  park NKP Špilberk, kde byla realizována speciální opatření k zadržování a zasakování vody přímo v parku.

 

V parku Lužánky je zrealizován podzemní vrt pro užívání spodní vody. V současnosti plánujeme technologické řešení užívání podzemní vody. Ta bude sloužit k zásobování místních vodních prvků a závlaze vegetace.

 

U všech vodních prvků ve správě VZMB jsou postupně obnovovány technologie. Cílem úprav je úspora vody a enegií.

 

Naší dlouhodobou snahou je změna realizace veřejné zeleně směrem k udržitelnějšímu a efektivnějšímu růstu. VZMB se v rámci plánování rekonstrukcí veřejné zeleně snaží prosazovat změnu podkladních vrstev pod komunikacemi, vzhledem k vytváření vhodnějších podmínek pro kořenový prostor. Řešením jsou například strukturální substráty případně půdní buňky.

Stromům ve městech se snažíme pomáhat i tzv. půdní injektáží, která podporuje zadržování vody u jednotlivých stromů a pomáhá jejich kvalitnějšímu fungování.

 

Co2

Snižování CO2 v rámci VZMB řešíme pořizováním ekologičtějších forem dopravy i drobné mechanizace. V současnosti máme v provozu 8 elektromobilů, 4 automobily na CNG. U malé mechanizace se snažíme využívat akumulátorové pohony. 

 

Zpět

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2005

ISO 18 001 : 2008

ISO   9 001 : 2009

© Copyright by VZMB 2019-2023

Vytvořeno službou Webnode