Půdní injektáže - spolupráce s MENDELU

19.04.2023 07:00

Informace o prováděném výzkumu (podkladový text)

 

Dřeviny jsou v městském prostředí atakovány množstvím stresových faktorů. To je problém zejména u stromů, vysázených podél komunikací či v dlažbě. Významným faktorem je stav půdy, mnohdy s nevhodným složením a utužením. Kořeny mají v půdě málo prostoru, jsou atakovány chemickými látkami, trpí nedostatkem vody a kyslíku. Nedostatečný rozvoj kořenů brání i celkovému růstu koruny, stromy nejsou vitální, snadněji podléhají chorobám a škůdcům.

Možností, jak zlepšit prostředí v kořenové zóně stromů, je využití injektážního zařízení, které dokáže půdu tlakem vzduchu provzdušnit a do vzniklých prostor následně mokrou cestou injektovat hydroabsorbenty, hnojiva či mykorhizní přípravky. Vedlejším efektem provzdušení půdy je rychlejší obnova kořenového vlášení dřevin.

 

Odborníci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v úzké spolupráci s kolegy z Veřejné zeleně města Brna provádí na území městské části unikátní výzkumné aktivity, zaměřené na možnosti zlepšování podmínek pro růst nově vysazených stromů v městských podmínkách. Experimenty byly v jarním období 2023 založeny u nově vysazených stromů v ulicích Antala Staška, Babičkova, Lesnická a Lozíbky.

Ke kořenům stromů byly formou mokré injektáže zapraveny podpůrné půdní látky – jedná se o látku, zadržující vodu v půdě (hydroabsorbent Hydrogel) a přípravek, obsahující symbiotické mykorhizní houby. Hydroabsorbenty zadržují v blízkosti kořenů vodu, kterou v době sucha mohou stromy využít, vylepšují také půdní prostředí, což je výhodné i pro život a funkci půdních organismů. Mykorhizní houby pomáhají kořenům stromů přijímat vodu i živiny. Půda je také více provzdušněná, což je velmi důležité pro růst a správnou funkci kořenů stromů.

V kořenové zóně vybraných pokusných stromů měříme speciálními čidly teplotu a vlhkost půdy, v průběhu několika let budeme hodnotit celkovou vitalitu dřevin a vybrané fenologické i fyziologické parametry. Experimenty jsou součástí řešení disertační práce studentky doktorského studia na Zahradnické fakultě.

Veřejná zeleň města Brna byla prvním komunálním podnikem v ČR, který začal využívat injektáže mokrou cestou k revitalizaci stromů v ulicích i parcích města. Půdní injektáž není běžnou péčí o dřeviny na stanovišti. Jedná se o nadstandartní péči, která zatím není v České republice příliš rozšířená. Výsledkem půdní injektáže by měly být zdravé stromy s prodlouženou životností na daném stanovišti. Dalšími výhodami injektáže je zdravý a bohatě rozvinutý kořenový systém, zlepšení půdních podmínek a vyrovnaný růst dřevin.

 

doc. Dr. Ing. Petr Salaš, Ing. Jindřiška Jeřábková, Zahradnická fakulta Lednice, Mendelova univerzita v Brně

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

ZŘIZOVATEL

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

 

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2016

ISO 45 001 : 2018

ISO   9 001 : 2016

© Copyright by VZMB 2019-2024

Vytvořeno službou Webnode