Park Lužánky plánovaná úprava - odčerpání vody

04.01.2021 09:34

Park Lužánky býval v historii lužním lesem. V jedné jeho části byl i rybník. Z těchto historických faktů vyplývá, že je zde dodnes v některých částech vysoká úroveň podpovrchové vody. V minulých letech bylo extrémní sucho a na povrchu jsme nezaznamenali nadměrně hromadící se vodu. Stromy byly tímto extrémem značně oslabeny a celkově jsme řešili nedostatek vláhy v celém parku. V roce 2020 byla však situace opačná. Vyšší úhrny srážek ovlivnily zeleň v celém Brně. Půda byla nasycena a díky vodním poměrům v parku přestala odtékat. V části parku (při ulici Drobného) se vytvořily nové vodní laguny. Díky tomu, že registrujeme neustále velké množství srážek, voda zde stojí již více než 2 měsíce. Stromy v tomto místě a přilehlých lokalitách jsou odolné ke krátkodobému zamokření, ale dlouhodobě stagnující voda by je mohla nevratně poškodit. Z těchto důvodů budeme dne 12. 1. 2021 řešit danou situaci přečerpáním vody do míst, kde je aktuálně méně vody a půda ji zde bude schopna pojmout. S velkou pravděpodobností se do jara bude situace opakovat. Na jaře, po vysušení lokality, budeme poškozené trávníky regenerovat stejně jako v celém parku - tzn. pomocí koní a dosevem travobylinnou směsí.  

 

Zpět

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2005

ISO 18 001 : 2008

ISO   9 001 : 2009

© Copyright by VZMB 2019-2023

Vytvořeno službou Webnode