Mimořádná kontrola stromů v parcích a stromořadích

11.02.2020 16:07

Zpráva z kontroly stromů v parcích a stromořadích

Dne 11.2. 2020 proběhla mimořádná kontrola parků a stromořadí v naší správě.

Hlavním důvodem kontroly byly nepříznivé povětrnostní podmínky – zejména silný vítr.

V pondělí 10.2.2020 byly od ranních hodin preventivně uzavřeny městské parky. U vstupů do parků byly umístěny varovné značky a červenobílé pásky. Wilsonův les byl uzavřen ještě i následující den (11.2.).

Jednalo se kontrolní pochůzku a evidenci závad – zlomené spadlé či zavěšené větve, známky narušené stability stromů, vývraty a zlomy stromů.

Vzhledem k tomu, že vítr v těchto místech nedosahoval předpovídané rychlosti, nedošlo k větším škodám.

Ve Wilsonově lese se vyvrátily 2 stromy (javor, modřín u tenisových kurtů), částečně se vyvrátily 2 stromy (menší javor, jasan) a ve kmeni se zlomily také 2 stromy (javory).

V parku Špilberk došlo k vývratu jednoho javoru pod Hlídkou IV a k odlomení větší větve jasanu u památníku Skácela.

V parku Lužánky se vyvrátil jeden strom (střemcha). Jinak se jednalo pouze o menší popadané větve.

V parcích Koliště, Tyršův sad a Denisovy sady byly také jen drobné popadané větve.

Ve stromořadích nedošlo k vývratu či zlomu stromů. Byly zjištěny odlomené či zalomené větve v korunách stromů, které se budou řešit v co nejkratším termínu – cca u 50 ks stromů. Větve popadané na zemi byly okamžitě odvezeny. Zbývající drobné větvičky budou uklízeny průběžně v rámci péče o výsadbové plochy.

 

Zpět

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2005

ISO 18 001 : 2008

ISO   9 001 : 2009

© Copyright by VZMB 2019-2023

Vytvořeno službou Webnode