Fontána před Janáčkovým divadlem se rozsvítí na růžovo

14.10.2019 14:08

V Brně se již po čtvrté slavnostně rozsvítí fontána na růžovo před Janáčkovým divadlem. Letos to bude 16. října v 18 hodin.

Slavnostní večer je ve spolupráci s městem Brnem, konkrétně Odborem zdraví MMB. Záštitu této společenské události poskytl 1. náměstek primátorky, pan Mgr. Petr Hladík.

Společně si při této příležitosti užijeme i krátký kulturní program. Již tradičně vystoupí mažoretky Legato ze SVČ v Lužánkách. Tento zájmový kroužek byl založen v roce 2010 pod centrem volného času Lužánky v Brně a název získal od pracoviště Legato v Kohoutovicích, kde se scházejí.                      Premiéru tu letos bude mít hudební vystoupení skupiny BURYSAX.

Hudební projekt BURYSAX byl založen na začátku roku 2015. Jde o spojení, které je v České republice unikátní. Dje během vystoupení živě doprovází muzikanti na hudební nástroje. Nás potěší hudební vystoupení DJ Lukáše Bury a houslistky Isabelle.

Celým slavnostním večerem nás provede moderátorka Českého rozhlasu Brno, Jarka Vykoupilová.

Slovem nás potěší odborná garantka našeho brněnské Mamma HELP centra paní MUDR. Lenka Foretová Ph.D., primářka oddělení epidemiologie a genetiky nádorů Masarykova onkologického ústavu v Brně a můžeme se těšit také na osobní vyjádření pana 1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka.

U našeho modrého stanu  vám nabídneme ochutnávku nealkoholické pivo Mamma BEER, určené právě pro onkologické pacientky (ale nejen pro ně), na prodej tu budou  krásná zvířátka, čepičky, šátky a další drobnosti, které vznikly v našich artedílnách.  Pochutnat si můžete na růžových cupcakes, které pro nás připravila Cupcakekárna Brno. V neposlední řadě vám předvedeme, jak správně provádět techniku samovyšetření a můžete si ji vyzkoušet na našem modelu. Dostanete také letáčky, týkající se prevence.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na této slavnostní akci podílejí a také Veřejné zeleni města Brna. Bez nich by se fontána na růžovo nerozsvítila.

Jediné co si přeji závěrem, aby nám přálo i počasí. Nasvícená fontána na růžovo před Janáčkovým divadlem bude svítit 16. října  a 17. října  a následující týden tu během dne bude puštěna růžová upoutávka.

V případě nepřízně počasí, deště, bude nasvícená pouze fontána na růžovo, bez doprovodného programu.

Scénář – nasvícení fontány na růžovo před Janáčkovým divadlem, Brno

16. října, začátek v 18.00hodin

 

Moderátorka Jarka Vykoupilová:

Vážení přátelé, dámy a pánové, milé mammahelpky, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním, již 4. slavnostním rozsvícení fontány na růžovo, tady před Janáčkovým divadlem.

Dnešní slavnostní večer pořádá pacientská organizace Mamma HELP ve spolupráci s městem Brnem, konkrétně s odborem zdraví brněnského magistrátu.

Záštitu této společenské události poskytl 1.náměstek primátorky, pan Mgr. Petr Hladík, kterého mezi námi srdečně vítám.

Stejně jako vloni si při této příležitosti užijeme společně i krátký kulturní program, již tradiční vystoupení mažoretek ze SVČ v Lužánkách a premiéru tu letos bude mít hudební vystoupení skupiny BURYSAX.

Ale nyní předám slovo koordinátorce brněnského Mamma HELP centra paní Monice Chábek.

 

Monika Chábek:

Pěkný podvečer, já vás tu všechny srdečně vítám. Fontána se i letos už za chvíli nasvítí na krásnou růžovou barvu. Je to proto, že měsíc říjen je všude ve světě známý jako měsíc v růžové, neboli PINKTOBER. Je to měsíc boje proti rakovině prsu a právě Mamma HELP již 20 let nabízí pomoc a podporu ženám, které rakovinou prsu onemocní. Naše brněnské centrum vzniklo jako druhé z dnes už osmi Mamma HELP center, v roce 2004, na Nerudově ulici tedy sídlíme už 15 let.

Jsem moc ráda, že dnes je tu s námi i odborná garantka našeho centra, paní MUDr. Lenka Foretová Ph.D., vedoucí lékařka oddělení epidemiologie a genetiky nádorů  Masarykova onkologického ústavu v Brně a já bych ji ráda požádala o pár slov.

 

MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.:

Pár osobních slov…k nemoci, k mammahelpu, k prevenci…

 

Moderátorka Jarka Vykoupilová:

Děkuji  paní  Monice Chábek a paní primářce Lence Foretové a teď už požádám o osobní vyjádření pana 1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka, s nímž pak společně rozsvítíme růžovou fontánu.

 

Pan náměstek Mgr. Petr Hladík:

pár slov a společné odpočítání nasvícení fontány.

Jedna skladba BURYSAX k rozsvícení fontány.

 

Moderátorka Jarka Vykoupilová:

Děkuji panu náměstkovi za milá slova a také skupině BURYSAX, která nám nasvícení fontány podbarvila svou krásnou skladbou.  A protože jejich vystoupení si budeme ještě užívat během večera, ráda bych skupinu BURYSAX představila.  Tento hudební projekt byl  založen na začátku roku 2015. Toto spojení je v České republice unikátní. DJe během vystoupení živě doprovází muzikanti na hudební nástroje. Nás dnes potěší vystoupení DJ Lukáše Bury a houslistky Isabelle.

Chtěla bych v tuto chvíli také poděkovat Veřejné zeleni města Brno, bez nich by fontána dnes růžově nesvítila. Takto krásně růžová fontána bude pro občany města Brna svítit ještě zítra , to je 17.10. a celý následující týden, zde bude během dne puštěna růžová upoutávka

Nyní už na své vystoupení netrpělivě čekají mažoretky ze SVČ v Lužánkách.  Nasvícení fontány na růžovo před Janáčkovým divadlem, je pro ně již taková srdcová záležitost a proto nás moc těší, že i letos jsou tu s námi.

 

Vystoupení mažoretek: potlesk

 

Jedna skladba BURYSAX

 

Moderátorka Jarka Vykoupilová:

Děkujeme za krásné vystoupení a všechny mažoretky ať utíkají na stánek Mamma HELP, kde jsou pro ně připravené malé dárečky.

A poprosím ještě paní Moniku Chábek, koordinátorku brněnského Mamma HELP centra, aby i vás všechny pozvala k jejich stánku a řekla vám, co nebo kdo vás tam čeká.

Monika Chábek:

V našem novém modrém stánku na vás čekají naše terapeutky. Nabídnou vám růžové capcakeky, které pro nás připravila Cucpacekárna , ochutnat můžete i naši novinku, nealkoholické pivo Mamma BEER, určené právě pro onkologické pacientky (ale nejen pro ně), na prodej tu máme taky krásná zvířátka, čepičky, šátky a další drobnosti, které vznikly v našich artedílnách. A v neposlední řadě vám moje kolegyně ukáží, jak správně provádět techniku samovyšetření a můžete si ji vyzkoušet na našem modelu. Dostanete také letáčky, týkající se prevence.

Ráda bych vám všem poděkovala, že jste dnešní nasvícení fontány na růžovo, tady před Janáčkovým divadlem prožili s námi, děkuji paní primářce Lence Foretové, také panu náměstkovi Mgr. Petru Hladíkovi, paní Jarce Vykoupilové, moderátorce radia Český rozhlas, Veřejné zeleni města Brna, Mažoretkám  ze SVČ v Lužánkách a hudební skupině BURYSAX, která nyní pro vás bude hrát.

 

Zpět

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2005

ISO 18 001 : 2008

ISO   9 001 : 2009

© Copyright by VZMB 2019-2023

Vytvořeno službou Webnode