2. 5. 2023 Zahájení pilotního provozu hodnocení dopadu řezu a reakce dřevin

28.04.2023 20:08

V rámci obnovy stromořadí v MČ Brno – sever, vysadila Veřejná zeleň města Brna na jaře 2023 20 ks stromů Sophora japonica a 17 ks Pyrus calleryana ´Chanticleer´.

Zároveň jsme byli osloveni zástupci Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, zda by bylo možné zapojit se do pilotního poloprovozního pokusu, v rámci kterého se hodnotí dopady řezu a reakce dřevin po výsadbě.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu, aktuálně běžícího na dobrovolné bázi bez finanční podpory z veřejného sektoru, je ověření, rozklíčování vlivu komparativního řezu a jeho provázanosti k tvorbě kořenů a další iniciaci růstu. Toto téma řezu rezonuje celou odbornou veřejností, ale jaký je vlastně praktický dopad řezu na další vývoj dřeviny?

Z toho to důvodu se ARBOEKO ve spolupráci s Průhonicemi a odborníky z Mendelovy univerzity rozhodlo založit pilotní poloprovozní pokus, v rámci kterého se hodnotí dopady řezu a reakce dřevin.

V úterý 2. 5. 2023 od 16.00 hodin započne povýsadbové ošetřování stromů na ul. Zemědělská, a budou se zde demonstrovat různé intenzity řezu ( bez ořezu a střídmý běžný komparativní řez).
Následně se bude posuzovat vliv tohoto řezu zejména na:

-Tvorbu a dynamiku růstu kořenů- po dobu 3 let se bude hodnotit objem vytvořených kořenů
-měření transpirace
-tvorbu chlorofylu
Všechny použité metody jsou NEDESTRUKTIVNÍ, na stromy NEJSOU instalována žádná čidla která by lákala vandaly

Zpět

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2005

ISO 18 001 : 2008

ISO   9 001 : 2009

© Copyright by VZMB 2019-2023

Vytvořeno službou Webnode