Přeskočit navigaci

Výsadby a darování stromů

Babylonfest 2016

rok: 2016

místo: Lužánky

Pseudotsuga menziesii/ douglaska tisolistá

Dny brněnských národnostních menšin - festival Babylonfest - byl již podeváté zahájen slavnostním vysazením stromu v parku Lužánky. V roce 2016 patřil tento festival menšinám Rusínů a Vietnamců. Pro Rusíny byla v parku zasazena douglaska tisolistá, pro Vietnamce skupina travin (připomínající bambus). Celotýdenní program je věnovný seznámení s tradicemi a kulturou vybraných menšin. Festival pořádá Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o., pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.
Zpět na stránku Výsadby a darování stromů