Přeskočit navigaci

Vodní prvky


VZmB se stará o svěřené vodní prvky nejen v parcích, ale také na významných místech města Brna. Pod pojmem vodní prvky rozumíme jak kašny, které slouží jako estetický prvek a doplněk parku či náměstí, ale také pítka, která slouží lidem k osvěžení v horkých dnech. V roce 2015 byla všechna pítka označena na viditelných místech dvojjazyčným nápisem „pitná voda“.

 

Seznam vodních prvků:

Náměstí Svobody – kašna    spuštěno

Náměstí Svobody – pítko    spuštěno

 

Jakubské náměstí - Zlatá studna    ×

 

Kobližná – pítko   ×

 

Moravské náměstí - kašna Spravedlnosti  předpokládané spuštění sobota 2. 6. 

Moravské náměstí - alegorie Mírnosti předpokládané spuštění sobota 2. 6.  

 

Denisovy sady - vodní schody  spuštěno 

Denisovy sady - kašna    spuštěno

Denisovy sady – pítka     ×

Denisovy sady - pítko pro ptáky    ×

 

Studánka – pítko      spuštěno

Studánka – kašna    spuštěno

 

Špilberk - spodní kašna spuštěno 

Špilberk - horní kašna  spuštěno

Špilberk - kašna v Zahradě pod hradbami spuštěno

Špilberk – Skalní jezero    ×

 

Tyršův sad – pítko      ×

 

Lužánky – pítka    spuštěno

Lužánky - kašna  Tři putti  spuštěno

Lužánky – potok   spuštěno

 

Petrov – pítko    spuštěno

 

Zelný trh – kašny s motivy zvířat    spuštěno

 

Janáčkovo divadlo - FlashWall     spuštěno

Janáčkovo divadlo - kašny s tryskami    spuštěno

 

× nespuštěno

 

Zajímavostí v oblasti vodních prvků ve správě VZmB je například kašna Spravedlnosti na Moravském náměstí, která má celoroční provoz. Voda v ní je ohřívaná, aby ve dnech větších mrazů nezamrzla. Další zajímavostí je uměle vytvořený tok říčky Ponávky v parku Lužánky v místech, kdy před zatrubněním tekla skutečná říčka. V okolí tohoto vodního toku můžeme potkat spoustu živočichů, kteří jsou svým životem vázáni na vodu. Můžeme zde spatřit divoké kachny, žáby, ryby, ale také například ledňáčka.

 

Od listopadu 2014 provádí VZmB na základě smlouvy o dílo údržbu a provoz dvou vodních prvků na nově zrekonstruované ploše před Janáčkovým divadlem a od roku 2015 provádí VZmB na základě smlouvy o dílo údržbu nového vodního prvku na Zelném trhu. 

 

Péče o vodní prvky také vyžaduje nemalé úsilí. Aby voda zůstala čistá a nenamnožily se v ní řasy, je nutné pravidelné čištění a dávkování přípravků s chlórem. Ovšem voda ve Skalním jezeře v parku Špilberk je ošetřována pouze systémovým algicidem a čistícími baktériemi. Tyto baktérie jsou používány také v Lužánkách ve velké nádrži s potokem. Nedochází zde k úhynu litorálních rostlin ani živočichů žijících ve vodě.

 

 

 

              

 

Veřejné WC

Jakožto městská organizace máme na starosti i některé veřejné toalety (WC). Již dlouho provozovanými jsou veřejné toalety v parku Lužánky, které se nacházejí v samostatné budově u zastávky Pionýrská. V parku Špilberk byly otevřeny záchody v rekonstruované budově u Zahrady pod hradbami. Zde je k dispozici i přebalovací pult a toaleta pro invalidy. Máme ve správě i bezbariérové samočistící WC na Joštově ulici. Nové veřejné toalety budou také v námi spravovaných budovách v parčíku Zahradnická a v parku Božetěchova v Králově Poli.