Přeskočit navigaci

Vodní prvky


VZmB se stará o svěřené vodní prvky nejen v parcích, ale také na významných místech města Brna. Pod pojmem vodní prvky rozumíme jak kašny, které slouží jako estetický prvek a doplněk parku či náměstí, ale také pítka, která slouží lidem k osvěžení v horkých dnech. V roce 2015 byla všechna pítka označena na viditelných místech dvojjazyčným nápisem „pitná voda“.

 

Seznam vodních prvků:

Náměstí Svobody – kašna    ukončen provoz

Náměstí Svobody – pítko    ukončen provoz

 

Jakubské náměstí - Zlatá studna    ukončen provoz

 

Kobližná – pítko    ukončen provoz

 

Moravské náměstí - kašna Spravedlnosti   ukončen provoz

Moravské náměstí - alegorie Mírnosti  ukončen provoz

 

Denisovy sady - vodní schody  ukončen provoz

Denisovy sady - kašna    ukončen provoz

Denisovy sady – pítka     ukončen provoz

Denisovy sady - pítko pro ptáky    ukončen provoz

 

Studánka – pítko      ukončen provoz

Studánka – kašna    ukončen provoz

 

Špilberk - spodní kašna ukončen provoz

Špilberk - horní kašna  ukončen provoz

Špilberk - kašna v Zahradě pod hradbami  ukončen provoz

Špilberk – Skalní jezero    ukončen provoz

 

Tyršův sad – pítko  ukončen provoz

 

Lužánky – pítka    ukončen provoz

Lužánky - kašna  Tři putti  ukončen provoz

Lužánky – potok   ukončen provoz

 

Petrov – pítko    ukončen provoz

 

Zelný trh – kašny s motivy zvířat  ukončen provoz

 

Janáčkovo divadlo - FlashWall     ukončen provoz

Janáčkovo divadlo - kašny s tryskami    ukončen provoz

 

 

 

Zajímavostí v oblasti vodních prvků ve správě VZmB je například kašna Spravedlnosti na Moravském náměstí, která má celoroční provoz. Voda v ní je ohřívaná, aby ve dnech větších mrazů nezamrzla. Další zajímavostí je uměle vytvořený tok říčky Ponávky v parku Lužánky v místech, kdy před zatrubněním tekla skutečná říčka. V okolí tohoto vodního toku můžeme potkat spoustu živočichů, kteří jsou svým životem vázáni na vodu. Můžeme zde spatřit divoké kachny, žáby, ryby, ale také například ledňáčka.

 

Od 1. 1. 2018 přešly do správy VZMB dva vodní prvky na nově zrekonstruované ploše před Janáčkovým divadlem. Od roku 2015 provádí VZmB na základě smlouvy o dílo údržbu nového vodního prvku na Zelném trhu. 

 

Péče o vodní prvky také vyžaduje nemalé úsilí. Aby voda zůstala čistá a nenamnožily se v ní řasy, je nutné pravidelné čištění a dávkování přípravků s chlórem. Ovšem voda např. ve Skalním jezeře v parku Špilberk je ošetřována pouze systémovým algicidem a čistícími baktériemi. Tyto baktérie jsou používány také v Lužánkách ve velké nádrži s potokem. Nedochází zde k úhynu litorálních rostlin ani živočichů žijících ve vodě.

 

 

 

              

 

Veřejné WC

Jakožto městská organizace máme na starosti i některé veřejné toalety (WC). Již dlouho provozovanými jsou veřejné toalety v parku Lužánky, které se nacházejí v samostatné budově u zastávky Pionýrská. V parku Špilberk byly otevřeny záchody v rekonstruované budově u Zahrady pod hradbami. Zde je k dispozici i přebalovací pult a toaleta pro invalidy. Máme ve správě i bezbariérové samočistící WC na Joštově ulici. Nové veřejné toalety jsou v námi spravovaných budovách v parku Božetěchova v Králově Poli a budou i v parčíku Zahradnická.