Přeskočit navigaci

Správa stromořadí

 

Evidence ke dni

Počet stromů ve stromořadí

31. 12. 2014

17 367 ks

31. 12. 2013

17 114 ks

31. 12. 2012

16 608 ks

31. 12. 2011

16 521 ks

Předmětem výkonu správy stromořadí je ochrana stávajících stromů, kontrola jejich stavu, návrhy pěstebních opatření a zajišťování nových výsadeb. K tomu je nezbytná spolupráce s Magistrátem města Brna a jeho odbory, městskými částmi, správci inženýrských sítí a dalšími organizacemi, rovněž s projektanty a investory staveb.

Každoroční pravidelnou činností bývá kontrola stromů. U vybraných stromů bylo provedeno přístrojové měření za účelem zjištění stavu dřeva uvnitř kmene a tahové zkoušky pro vyhodnocení stability stromu na stanovišti. Tyto doplňkové analýzy spolu s vizuálním posouzením poskytnou co možná nejkomplexnější zhodnocení stromu a umožní tak lépe navrhnout další opatření.

Součástí práce pracovníků správy stromořadí je také publikační a přednášková činnost, spolupráce s nevládními, občanskými a zájmovými sdruženími (člen grantové komise Nadace Partnerství, spolupráce s MENDELU v Brně, s občanskými sdruženími Masarykova čtvrť a s. Wilsonův les, s ekologickou poradnou Veronica, člen pracovní skupiny pro vývoj standardu Ochrana stromů a ploch při stavební činnosti).

 

 

Brno - jih, Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Černovická terasa, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový a Starý Lískovec, Slatina, Žebětín, Židenice

 

Ing. Tomáš Trnka

 

+420 730 872 298

 

Brno - střed, Žabovřesky

 

Ing. Alexandra Koutná

 

+420 605 226 760

 

Královo Pole, Jehnice, Ořešín, Řečkovice, Mokrá Hora, Medlánky, Tuřany, Chrlice, Maloměřice, Obřany, Líšeň, Ivanovice, Útěchov, Vinohrady, Černovice + Černovické terasy

 

Ing. Irena Růžičková

 

+420 605 226 766

 

Brno – sever

 

Ing. Kateřina Novotná

 

+420 603 584 940

 

 

Správa stromořadí za jednotlivé roky je podrobně popsána v jednotlivých zprávách o činnosti.