Přeskočit navigaci

Správa parků

Od svého zřízení v r. 1995 VzmB dokončila rekonstrukci parků KolištěTyršův sad a v současné době probíhá poslední etapa obnovy parku Lužánky. V roce 2000 zahájila VzmB rekonstrukci parku Špilberk a parků Denisovy sady a Studánka. Zrekonstruované parky a jejich části jsou intenzivně udržovány pro zachování jejich stavu po rekonstrukci a pro jejich další rozvoj. Na jaře roku 2001 bylo ve svěřených parcích s výjimkou Wilsonova lesa nainstalováno informační značení s plány parků, s texty o jejich historii a současnosti a s informacemi o provozu parků.

 

 

Úklid v parcích

V parcích je prováděn úklid odpadků každý den. Jedná se o ruční sběr odpadků a vysypávání košů. Zejména v letních měsících je odváženo velké množství odpadu. Z tohoto komunálního odpadu zvlášť separujeme sklo a plasty.

Někteří návštěvníci parků se bohužel stále nenaučili po sobě uklízet odpadky do košů, kterých je v parcích nadstandartní množství. To se týká také psích exkrementů, které často nejsou majiteli psů sbírány. Zejména v blízkosti cest nebo dětských hřišť považujeme takové znečišťování za trestuhodné. Neuklízení psích exkrementů je nejen nehygienické a ostudné, ale majitel psa se tím dopouští přestupku.

Pytlíky na psí exkrementy jsou u každého vstupu do parku a denně se doplňují. Dalším problémem je vandalizmus (sprejerství a rozbíjení skleněných lahví). Budeme se snažit, aby byly tyto přestupky více hlídány a pokutovány. Posprejované plochy jsou přetírány barvou (např. odpadkové koše a fasády) nebo odstraňovány tlakovou myčkou, která využívá horkou vodu.

V rámci úklidu jsme nuceni v jistých případech používat i tolik diskutované fukary. Snažíme se je využívat v omezené míře na jaře (úklid po zimě) a především na podzim, když padá listí. K likvidaci listí používáme, v součinnosti s fukary, také sekačku, která listí mulčuje do trávníků. Fukary jsou nezbytné při přípravě listí k podrcení a poté pro rovnoměrné mulčování trávníků, které takto získávají nazpět živiny. Připravenou drť z listí lze také použít jako mulč ke stromům a keřům. O této metodě likvidace listí byla natočena reportáž Českou televizí (Události v regionech – Brno, 8. 11. 2016). Objem listí je tak obrovský, že jiná metoda (např. hrabání nebo vysávání) není reálná. Foukání listí se využívá pouze za příznivého počasí – tzn. bezvětří, vyšší vlhkost vzduchu, za deště nebo po dešti, aby nedocházelo k výraznějšímu zvýšení množství prachových částic ve vzduchu (v takovém případě se nejedná o porušení obecně závazné vyhlášky 10/2010). Zaměstnanci jsou povinni přerušit foukání v případě, že jsou v jejich blízkosti lidé – návštěvníci parku. Foukání listí je standardním řešením úklidu veřejných prostranství po celém světě.

 

Úklid v parcích je velmi nákladný a vyžaduje každodenní nasazení mnoha pracovníků VZMB p.o. Návštěvník si při procházce zřejmě ani neuvědomuje, jak by jeho oblíbená místa v parcích zpustla, pokud bychom jim nevěnovali péči.

fukar  spray