Přeskočit navigaci

Správa parků

V současné době VZmB vykonává správu v 8 parcích v centru Brna a v lesoparku Wilsonův les v MČ Brno-Žabovřesky. V centru se jedná o park Lužánky, Tyršův sad, Koliště I. za Domem umění, Předprostor JD, Denisovy sady, Kapucínské terasy, park Studánka a Špilberk. Lužánky jsou nejstarším veřejně přístupným parkem ve střední Evropě, Tyršův sad je jediným uzamykatelným veřejně přístupným parkem v Brně a park Špilberk má stále potenciál růstu. Každá plocha je něčím jedinečná a společně s jinými parky vytváří prstenec zeleně kolem centra Brna. Během posledních dvou desetiletí všechny parky prošly významnou revitalizací s citlivým historickýcm zachováním i potřebou pro rostoucí návštěvnost a zvyšující se počet různých kulturních akcí. 

Důležité informace:

Správkyně parků Lužánky, Tyršův sad, Špilberk, Denisovy sady, Kapucínské terasy, Studánka, Předprostot Janáčkova divadla - Marie Slavíková

Správkyně parku Koliště I. za Domem umění - Ing. Kateřina Novotná

Správkyně lesoparku Wilsonův les - Ing. Alexandra Koutná

(viz Kontakty)

 

 

Úklid v parcích

V parcích je prováděn úklid odpadků každý den. Jedná se o ruční sběr odpadků a vysypávání košů. Zejména v letních měsících je odváženo velké množství odpadu. Z tohoto komunálního odpadu zvlášť separujeme sklo a plasty.

Někteří návštěvníci parků se bohužel stále nenaučili po sobě uklízet odpadky do košů, kterých je v parcích nadstandartní množství. To se týká také psích exkrementů, které často nejsou majiteli psů sbírány. Zejména v blízkosti cest nebo dětských hřišť považujeme takové znečišťování za trestuhodné. Neuklízení psích exkrementů je nejen nehygienické a ostudné, ale majitel psa se tím dopouští přestupku.

Pytlíky na psí exkrementy jsou u každého vstupu do parku a denně se doplňují. Dalším problémem je vandalizmus (sprejerství a rozbíjení skleněných lahví). Budeme se snažit, aby byly tyto přestupky více hlídány a pokutovány. Posprejované plochy jsou přetírány barvou (např. odpadkové koše a fasády) nebo odstraňovány tlakovou myčkou, která využívá horkou vodu.

Úklid v parcích je velmi nákladný a vyžaduje každodenní nasazení mnoha pracovníků VZMB p.o. Návštěvník si při procházce zřejmě ani neuvědomuje, jak by jeho oblíbená místa v parcích zpustla, pokud bychom jim nevěnovali péči.

 

  spray