Přeskočit navigaci

Propagační a osvětová činnost

Veřejná zeleň města Brna se podílí na organizaci nebo sama organizuje různé společenské, sportovní a zábavní akce. Protože jsme městská příspěvková organizace plníme také mimoprodukční a vzdělávací funkce.

 

Akce pro děti

V rámci programu Dětské léto v Lužánkách je připravováno několik divadelních představení, sportovních soutěží a her. Po celé léto je v parku postaven velký odpočinkový stan s občerstvením, pískoviště, houpačky a velké šachy. V Lužánkách a Denisových sadech jsou pořádány tzv. Promenádní koncerty. Na dětském dnu v parku Špilberk bývají také připraveny hry pro děti, kterým dělají společnost i naše zvířata.

 

detsky den stromostan

 

Mimo tradiční dětská hřiště, která se snažíme rozšiřovat a modernizovat, je zajímavou atrakcí náš stromostan, doplněný lanovkou pro děti. Staráme se o provoz a budování fitness parků (v parcích Lužánky, Špilberk, Koliště), které jsou lidmi hojně využívány. Oblíbený je i veřejný gril s posezením v Lužáneckém parku. Jsme také spolupořadateli arboristických a lesnických soutěží, běhů a charitativních akcí.

To vše se podílí na tom, že jsou naše parky čisté a upravené, krajinářsky hodnotné, druhově pestré a především vlídné pro návštěvníky.

 

Entente Florale 2016


Koncem září město Brno hostilo významnou mezinárodní akci předávání cen Entente Florale 2016.

 

         

 

Další fotografie, videa a další informace nalezte na stránkách akce.

http://entente-florale.cz/

 

Dobrovolníci

Různé soukromé firmy či školy se mohou seznámit s prací v parcích na vlastní kůži formou dobrovolnických akcí, které jim vymyslíme.