Přeskočit navigaci

Ponávka

Rozloha: 24 734m2

 

Ke dni 7. 11. 2012 byla VZmB předána k hospodaření část toku Staré Ponávky. Přesněji pozemky související s jejím tokem (koryto potoka a jeho břehy) v části od ulice Mlýnské po soutok s řekou Svratkou.

 

 

 


Od poloviny listopadu 2012 byly zahájeny práce na údržbě svěřených pozemků. Ta spočívá především v:

- zajišťování úklidu v korytě a jeho blízkosti

- sečení přístupných břehů

- řez stromů rostoucích v blízkosti pěších tras

- kácení staticky nebezpečných jedinců

- nové výsadby stromů

- instalace nástrahových staniček na potkany

- potlačení porostů křídlatky mechanickým způsobem

- likvidace černých skládek


V roce 2013 byla do správy předána další drobná část břehu v lokalitě sídliště Komárov, která navazuje na již svěřené pozemky. Délka svěřeného toku je zhruba 2km.

Na základě zpracované studie Revitalizace Staré Ponávky byla jako první úsek k projekční přípravě a následné realizaci vybrána lokalita nad sídlištěm Komárov. V květnu 2016 byla podána žádost o územní rozhodnutí, které však bylo přerušeno z důvodu požadavku stavebního úřadu na doplnění podkladů. Dodatečně pak byla podána žádost o připojení nemovitosti ke komunikaci.