Přeskočit navigaci

Podmínky pronájmu

1. Rezervace jsou vázány storno poplatkem :

   a) ode dne odeslání písemné rezervace (mail) - 31.den před akcí  10% z ceny obřadu/akce

   b) 30. - 1. den před akcí 50% z ceny obřadu/akce

   c) v den akce 100% z ceny obřadu/akce

 

2. Dodržování smluvených časů převzetí prostor od VzmB / předání zpět VzmB. Čekací doba pracovníka VzmB bude zpoplatněna částkou 200 Kč/ každá započatá hodina. (neplatí při telefonické domluvě alespoň 24hod. předem)

 

3. Pro Malý altán (Špilberk) platí nové místo pro parkování vozidel. Před zahradu je možný pouze návoz vybavení a hostů a následně je nutno vozidla přeparkovat na určené místo (viz. mapka v příloze). Vyjímkou je pouze vozidlo nevěsty, které budeme tolerovat. V případě nedodržení budete upozorněni, v krajním případě budou vozidla odtažena. Za správné parkování vozidel odpovídá pořadatel (pořádající agentura).

 

4. V každém parku je nutno dodržovat průjezdnost cest a parkování pouze na zpevněných plochách. Všechny vozidla musí mít za předním sklem povolenku k vjezdu na daný den. V případě nedodržení budete upozorněni, v krajním případě bude přivolána Městská policie Brno.

 

5. Doba na přípravu (pokud se nedohodneme jinak) je 1 hodina, na vyklizení také 1 hodina (příklad: obřad ve 13:00, příprava 12 - 13, obřad 13 - 14, vyklizení prostor do 15:00). Toto neplatí u celodenních akcí. V případě nedodržení si vyhrazujeme právo účtovat poplatek za další 2 hodiny. Upozorňujeme, že předání prostor zpět VzmB je možno až po odchodu hostů.

 

6. Žádáme, aby byla v době akce přítomna osoba zastupující pořadatele akce (agentury). Neplatí pro celodenní akce.

 

7. V případě zapůjčení technického vybavení vybíráme vratnou kauci dle sazebníku.

 

8. Za dodržování všech podmínek odpovídá pořadatel akce (agentura). Za hrubé porušení podmínek účtujeme pokutu ve výši 5000 Kč a budeme zvažovat další spoupráci.

 

VzmB si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo upravit. O všech změnách budete písemně informováni. Ceny prostor a výše kaucí zůstávají prozatím stejné jako v roce 2014.