Přeskočit navigaci

Úprava vody v některých vodních prvcích

 

Vodní prvky v městských parcích neplní jen funkci estetickou, ale díky odparu ochlazují okolí a tvoří součást životního prostředí pro obojživelníky, hmyz či ptáky. Posledních pár let je kvalita vody v jezírcích a kašnách, nejen díky velkým vedrům, nevalná. Proto jsme se obrátili na odborníka v oblasti hydrochemie a hydrobiologie umělých vodních prvků pana Mgr. Ing. Miroslava Hanáka a díky jeho radám a praktickým zkušenostem se nám podařilo udržet vodu v kašnách a jezírcích čistou.