Přeskočit navigaci

Satelitní snímkování zeleně

Dne 9. 2. 2018 se uskutečnilo setkání zástupců Veřejné zeleně města Brna, p. o. a firmy World from space, s. r. o. (www.worldform.space) Zástupcům firmy byly zodpovídány dotazy o systémech kontroly a zpracování dat v péči o svěřenou zeleň. Zástupci firmy prezentovaly systém snímkování povrchu země, kterým se zabývají.

Jedná se o technologii satelitního snímkování povrchu země, kdy je možno díky rozlišením na cca 10 m vyhodnotit například nárůst zelené plochy (trávníky, stromy, keře), vyhodnotit index vlhkosti.

Data lze vyhodnotit v čase (změny v průběhu let). Díky této metodě lze hlídat údržby ploch, které nejsou příliš dostupné. Lze lépe monitorovat suchá období a vyhodnotit potřebu zálivek.

Dle poskytnutých informací se VZMB zdá systém monitoringu vhodný pro větší celky – části města, lesy v okolí města.

 Zajímavý může být komplexní monitoring města Brna a vytipování sušších lokalit, kde se dá následně reagovat úpravou vegetace.

(zápis z jednání)