Přeskočit navigaci

Proč torza stromů v parcích

Někteří lidé se diví, proč se občas ponechávají stojící torza stromů v parcích nebo i v lese. Taková stromová torza jsou totiž pro některé živočichy naprosto jedinečným biotopem, který v minulosti na některých místech zcela zmizel. Tyto památníky stromů mohou být ještě z části živé nebo zcela suché, ovšem z bezpečnostního hlediska musí být stabilní. Mohou být porostlé břečťanem, který tvoří pěknou zelenou kulisu i přes zimní období a navíc v létě poskytuje hustý úkryt, hnízdiště i potravu ptákům. Potom v takových stromech bývají dutiny, které jsou vlastně přirozenými ptačími budkami. Někteří živočichové jsou na tyto dutiny přímo adaptováni – netopýři, sovy, strakapoudi a veverky, kterým se v parcích velmi daří. Na staré trouchnivějící stromy je také vázán vzácný hmyz – např. roháč obecný, tesaříci, zlatohlávci nebo vzácní kovaříci.  

Stromová torza tedy zvyšují biodiverzitu a jsou potřebnou součástí přírody. Jedno staré japonské přísloví říká, že „I suchý strom oživuje krajinu“. 

Konkrétně torza stromů v parku Lužánky - jírovec a akát u hlavního vstupu - u akátu ještě není řez zcela dokončen, v blízkosti jsou náhradní výsadby. Než-li ale dorostou, prozatím na místě zůstanou torza stromů.