Přeskočit navigaci

Co by vás mohlo zajímat

 

Lze stále používat stejný výsadbový sortiment v uličním stromořadí?

V celoměstském měřítku lze vysledovat zhoršenou ujímavost dřevin v posledních letech při obdobné údržbě, na čemž mají zjevně podíl stále větší výkyvy počasí a zhoršující se podmínky v zastavěném území (výkyvy teplot, absence srážek, parkování, venčení psů). S kolegy z oboru se shodujeme na tom, že v dnešní době ve městě vysazený strom má perspektivu zhruba třicetiletou. Tato smutná prognóza se týká  hlavně dřevin v ulicích, v parcích jim přece jen lze zajistit lepší podmínky pro růst.

 

Problém je, že není mnoho „zaručených“ druhů a snížit zastoupení taxonů v ulicích jen na pár zaručených dřevin by se mohlo v budoucnu vymstít. Stále častěji zaznamenáváme napadení  některé z dřevin novým škůdcem, a co bylo odolné letos, může selhat v dalších letech.

 

Druhovou pestrost podporujeme právě výsadbou níže uvedených druhů (příklad druhové pestrosti výsadeb do uličního stromořadí z roku 2014).

 

Acer campestre

Hibiscus syriacus

Acer campestre ´Elsrijk´

Laburnum anagyroides  ´Vosii´

Acer campestre ´Nanum´

Malus Van Eseltine

Acer ginnala

Platanus x acerifolia

Acer negundo ´Variegatum´

Prunus fruticosa ´Globosa´

Acer platanoides ´Cleveland´

Prunus hillieri ´Spire´

Acer platanoides ´Olmsted´

Prunus serrulata ´Amanogawa´

Acer pseudoplatanus

Prunus serrulata ´Kanzan´

Acer rubrum ´Red Sunset´

Prunus Umineco

Amelanchier lamarckii ´Ballerina´

Quercus robur ´Fastigiata´

Aronia melanocarpa

Robinia pseudoacacia ´Casque Rouge´

Betula verrucosa

Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´

Carpinus betulus ´Fastigiata´

Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´

Catalpa bignonioides

Sorbus intermedia

Celtis occidentalis

Sorbus thuringiaca

Crataegus laevigata ´Paul Scarlet´

Syringa vulgaris

Crataegus monogyna ´Stricta´

Tilia cordata ´Greenspire´

Fraxinus angustifolia ´Raywood´

Tilia cordata ´Rancho´

Fraxinus ornus ´Obelisk´

Tilia platyphyllos

Fraxinus excelsior

Tilia tomentosa

 

 

Co se týče zapěstování nových rostlin z výmladků – v parcích tuto praxi praktikujeme, v ulicích je tento princip hůře využitelný. Ve většině případů jsou v ulicích použity kultivary druhů pro svoje specifické požadované vlastnosti (určitý tvar koruny, menší vzrůstnost, absence tvorby plodů) a ve většině jsou tyto kultivary roubovány na podnož. Nová rostlina by tak nesla znaky podnože nikoli roubu. Druhým problémem je skutečnost, že výmladky vznikají z adventivních či spících pupenů a pevnost dřeva v místech napojení na matečnou rostlinu nemusí být dostatečně silné, aby neznamenalo v budoucnu problém stability stromu. V ulicích toto riziko nechceme podcenit. Výmladky jsou hojně využívány v lesním hospodaření pro zapěstování výmladkového lesa, my tento princip uplatňujeme např. v lesoparku Wilsonův les a také v dalších našich parcích. Například ponechání podnože v podobě třešně ptáčnice charakterizuje tuto problematiku – ptáčnice je krásný strom, v parcích vítaný a záměrně vysazovaný. Zde má svoje místo. V ulicích je plodící strom mnoha lidmi vnímán jako problém, zejména kvůli znečisťování chodníku a aut padajícími plody a v některých případech kvůli své velikosti, neboť ve většině tvoří podnož pro malokorunné okrasné třešně, které jsou využívány pro výsadby v omezeném prostoru.

Semenáče z náletu dřevin v parcích využíváme, vybírány jsou cílové taxony a perspektivní jedinci. Na tomto principu funguje obnova stromového patra  Wilsonova lesa, cílené výsadby jsou realizovány jen v jednotlivých kusech pro zpestření druhového zastoupení.

 

Pár slov i ke květnatým loukám.

Pestrost zastoupení a rozvoje bylin v námi udržovaných trávnících cíleně podporujeme, ať už způsobem hospodaření či cíleným zakládáním.

Svahy na Špilberku jsou spásány dvojicí poníků, což napomáhá rozvoji bylin v trávnících, pokud jsou plochy sečeny, je vždy ponechávána dostatečná výše trávníku pro dobrou regeneraci. Posečená hmota se neodváží, ale v podrceném stavu je ponechána jako zelené hnojivo, stejně tak podzimní listí. Kvetoucí louka ve Wilsonově lese seče podle potřeby pouze 1 – 2x ročně, aby proběhl cyklus kvetení a vysemenění bylin.  

 

V ulicích jsou zakládány různé typy záhonů, od letničkových, přes trvalkové až po travnaté s trsy divokých bylin (např. kopretiny, lupiny), které se budou samovolně rozšiřovat.