Přeskočit navigaci

Aktuální kácení stromů ve Wilsonově lese

 

V souvislosti se zhoršujícím se stavem porostů ve Wilsonově lese bylo přistoupeno k nezbytnému kácení stromů. To bude bohužel poměrně rozsáhlé vzhledem k aktuálnímu stavu porostu.

K výraznému zhoršení zdravotního stavu stromů došlo v letošním roce, nicméně vývoj počasí a šíření chorob a škůdců k tomuto stavu směřovaly několik let. Bylo bohužel jen otázkou času, kdy se vliv negativních faktorů na stromech naplno projeví.

Velký vliv mělo dlouhotrvající sucho, které není jen otázkou posledního, extrémně teplého a suchého roku, ale několika po sobě jdoucích let s podprůměrnými srážkami. Na skalnatém podloží trpí stromy suchem o to více. Porosty jsou vlivem nedostatku vláhy oslabené a jsou náchylnější k napadení patogeny. Odumírají poslední zachované smrky a bohužel se napadení chorobami se nevyhnulo ani listnáčům. Nyní mají velký problém jasany, které poslední roky decimuje houbové onemocnění nazývané chřadnutí jasanů (způsobené houbou voskovičkou jasanovou). Toto houbové onemocněné se postupně rozšiřuje napříč kontinentem a není vůči němu žádná účinná ochrana. Takto oslabené stromy jsou následně napadány hmyzími škůdci ze skupiny kůrovců (zde lýkohub), kteří zkázu dokonají.

Vzhledem k velkému zastoupení jasanů v porostu je také populace škůdce velmi silná a tak napadá i stromy relativně zdravé, ještě olistěné. Stromy nejenže postupně odumírají, ale zhoršuje se kvalita a pevnost dřeva a stromy mohou snadněji staticky selhat. To se bohužel již začalo dít. V posledních 14-ti dnech v části pod ulicí Bohuslava Martinů došlo k pádu dvou vzrostlých strom, třetí se vyvrátil z pozemku Biskupství a spadl rovněž přes cestu ve Wilsonově lese. S kácením oslabených stromů proto již nemůžeme otálet. Primárně z důvodu zajištění provozní bezpečnosti a následně s cílem omezit šíření napadení na ještě vitální jedince. Kácení je třeba provést do konce března, abychom omezili výlet další generace hmyzích škůdců v jarních měsících. Stromy, které ale ještě tolik oslabené nejsou, zachováme a kde bude třeba a bude to účelné, provedeme redukci korun s cílem snížit těžiště  a s tím snížit riziko vývratu či zlomu. Kácení provádíme jen skutečně v nezbytném rozsahu, protože proředění porostu bude znamenat další riziko vývratu stromů, které na řídký zápoj doposud nebyly zvyklé. Nicméně i to uváděné nezbytné kácení bude skutečně poměrně masivní, neboť odumírající jasany jsou jednou z kosterních dřevin porostu lesoparku.

 

V příštím roce bude hlavní úsilí v péči o porosty směřováno na jejich obnovu. Chceme využít zejména samoobnovovací schopnost porostu. Formou pozitivního výběru budou vybrány perspektivní semenáče z podrostů a ostatní konkurenční nálety budou vyžnuty, aby neubíraly vodu a živiny potřebnějším. Podporovány budou zejména javory, duby, lípy, z jehličnanů tisy a douglasky. Stejný postup byl zvolen vedle sjezdovky (směrem k Žabovřeskám), kde byly cca v roce 2005 vykáceny téměř všechny smrky napadené kůrovcem a nyní zde zásah již není téměř patrný.  Dosadbu budeme realizovat pouze na skutečně holých místech, kde je dostatek půdního horizontu a dostupnost pro zálivku. Pokud nebudou takové podmínky, výsadba zde nebude mít šanci na úspěch.

 

Problematice Wilsonova lesa byl věnován příspěvek v regionálním zpravodajství ČT, který byl odvysílán v úterý 13.11.2018. Ke shlédnutí na https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381991113-udalosti-v-regionech/

 

Návštěvníkům Wilsonova lesa děkujeme za pochopení a žádáme o zvýšenou opatrnost v průběhu provádění prací.

 

 

Ing. Alexandra Koutná

kmen jasanu napadeného škůdcem

výletové otvory