Přeskočit navigaci

Adaptační opatření ke zlepšení klimatu ve městě Brně

Adaptační opatření ke zlepšení klimatu ve městě Brně

Změny klimaty jsou bezesporu běžným tématem kdekoli ve světě napříč celou zeměkoulí. Tyto změny jsou markantnější a viditelnější pro každého z nás, zvláště pak pro obyvatele měst. V létě dochází především ve středu města k intenzivnímu přehřívání a to kvůli množství nepropustných a tmavých povrchů s minimem zeleně. Vysoké teploty ovlivňují hlavně citlivější skupiny obyvatel, ohrožují především starší lidi a děti, kteří se hůře vypořádávají s teplotními výkyvy. U pracujících lidí snižují výkon v práci a způsobují i vylidňování centra města. Vždyť centrum města může být rozehřáto až dvakrát tolik. Přívalové deště a bleskové srážky, kdy téměř všechna voda z nepropustných povrchů odteče, jsou také důsledkem těchto změn. Extrémní situace způsobují nejen škody na majetku, ale nezpevněné plochy jsou deštěm více udusány, stávají se z nich škraloupy, a přispívají spíše k celkovému vysychání prostředí.

Nadace Partnerství v polovině roku zpracovala pro Magistrát města Brna projekt s názvem  „Adaptační opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno“, a již v září 2017 se podařilo Odboru životního prostředí prostřednictvím Rady města Brna schválit právě některá opatření s realizací v roce 2018. I toto rychlé schválení adaptačních opatření naznačuje, že je potřeba činit patřičné kroky. Pro následující rok byla vybrána následující opatření, na kterých se bude podílet Veřejná zeleň města Brna, Dopravní podnik města Brna a Brněnské komunikace.

Z dílčích projektů vyplývá, že nejjednodušším způsobem, jak zmírnit výkyvy mikroklimatu je navýšení ploch zeleně. V plochách se nedostatkem prostoru připadá v úvahu hlavně vertikální zeleň.

Do realizace adaptačních opatření je ale potřeba, aby se zapojilo nejen město samotné, ale i městské části, obyvatelé města a soukromý sektor.

 

Seznam projektů adaptačních opatření na zmírňování vlivu klimatických změn pro město Brno zpracovaných na základě Studie adaptačních opatření (zhotovitel Nadace Partnerství, květen 2017, zadavatel a zpracovatel OŽP MMB, srpen 2017)

 

Zelený tramvajový pás – Nové sady: Úsek mezi křižovatkou Hybešova/Nové sady a Poříčí včetně zastávek Soukenická a Křídlovická v celkové délce 600 m. Výměnou stávajících betonových panelů za travnatý pás dojde k výraznému ochlazení povrchu kolejiště, zpomalení povrchového odtoku, snížení prašnosti, zvlhčení mikroklimatu. DPmB má rekonstrukci tramvajového svršku zařazenou v plánu investic s předběžnou realizací v prvním pololetí r. 2018.

Zelené zdi – Veletržní: Úsek zdi tramvajového tělesa a zatravněného pásu podél ní na ulici Veletržní v délce zhruba 130 m. Pás zeminy pod zdí navrhujeme osadit popínavkami s kovovou chráničkou. Výsadbou zeleně dojde ke zmírnění přehřívání jižně orientované zdi, zmenšení prašnosti a hluku u frekventované komunikace.

Mobilní zeleň - Kounicova: Úsek zhruba 30 m na západní terase budovy magistrátu na Kounicově ulici před hlavním vstupem do úřadoven. Do prostoru instalujeme mobilní dřevěné truhlíky s konstrukcí pro popínavky a vysadíme trvalky. Instalací mobilní zeleně dojde ke zlepšení mikroklimatu, zastíněním plochy se zmenší přehřívání budovy.

Zelená fasáda – Dornych: Prostor frekventovaného dopravního uzlu na křižovatce ulic Dornych a Křenová, konkrétně bytový dům na Křenové, podél kterého vede okapový chodník vyplněný kačírkem. Navrhujeme nechat fasádu budovy porůst souvislou vrstvou samopnoucích rostlin s ochranným dřevěným plůtkem. Budova se nachází v blízkosti extrémně přehřáté plochy hlavního nádraží a malého městského okruh s minimem zeleně. Ozelenění fasády sníží povrchovou teplotu, zachytí prach a sníží hluk.

Zastíněné posezení s vegetací – frekventovaný prostor v centru města: Zastavěné prostory slouží většinou jako parkoviště bez zeleně a prvků stínění. Navrhujeme dočasnou instalaci tzv. parkletu se zastíněním zabírajícího několik parkovacích stání. Parklet je dřevěné ze tří stran ohraničené pódium s posezením a integrovanou zelení. Tento zelený městský mobiliář zlepší mikroklima a poskytne stín.

Stínění zastávek veřejné dopravy – Hlavní nádraží: Prostor frekventované zastávky autobusů a trolejbusů na hlavním nádraží naproti viaduktu postrádající jakékoliv přistínění. Navrhujeme instalaci markýzy kotvené do stěny zastávky s automatickým napojením na čidlo slunečního svitu. Opatření zlepší mikroklima, omezí ohřev sálavých povrchů.

 

Vegetační prvky v ulicích

Březinova: Výsadbou solitérních keřů a keřových skupin podél komunikace snížíme prašnost, hluk a zlepšíme mikroklima.

Luční: Výsadbou stříhaného živého plotu s ochranným dřevěným plůtkem podél komunikace se sníží prašnost, hluk, zlepší se mikroklimatické poměry.

Úvoz: Osázení sloupů DPmB podél komunikace pnoucími rostlinami zlepší mikroklima extrémně dopravou zatěžované části města.

 

Mechový městský strom – Malinovského náměstí, Kobližná: Berlínská společnost Green City  Solution vyrábí městský mobiliář ve tvaru panelu 4 m vysokého, 3 m širokého a dva m hlubokého vyplněného mechy a lišejníky. Zachycená dešťová voda se čerpá do půdy, zabudované solární panely dodávají elektřinu senzorům, které měří vlhkost, teplotu a efektivitu filtrace vzduchu. Výrobce uvádí, že panel vyčistí stejný objem vzduchu jako 270 stromů.