Přeskočit navigaci

Hlavní činnost

Příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna byla Statutárním městem Brnem zřízena za účelem správy, údržby a rekonstrukce zeleně celoměstského významu.

Od svého zřízení v r. 1995 VzmB dokončila rekonstrukci parků Koliště, Tyršův sad a v současné době probíhá poslední etapa obnovy parku Lužánky. V roce 2000 zahájila VzmB rekonstrukci parku Špilberk a parků Denisovy sady a Studánka. Zrekonstruované parky a jejich části jsou intenzivně udržovány pro zachování jejich stavu po rekonstrukci a pro jejich další rozvoj. Na jaře roku 2001 bylo ve svěřených parcích s výjimkou Wilsonova lesa nainstalováno informační značení s plány parků, s texty o jejich historii a současnosti a s informacemi o provozu parků.

K 1. 1. 2007 eviduje organizace 16.407 stromů ve své správě (klikněte zde) a od svého založení v roce 1996 jich do brněnských ulic k tomuto datu vasadila 8.994ks. Průběžně je zajišťováno ošetřování stromů ve stromořadích odbornými řezy a zálivkou, vždy podle celoročního plánu, který je během roku doplňován požadavky vyplývajícími z aktuálního stavu stromů a z požadavků občanů. Aleje v ulicích jsou postupně dosazovány, obnovovány či celkově rekonstruovány. Všechny stromy jsou evidovány elektronicky, v programu VIRIDIS. Od roku 2003 byla organizace svěřena do správy výsadbový místa, tzv. čtverce. VZmB provádí jejich správu, údržbu a dle finančních možností postupně jejich "rekonstrukci".

Od roku 2005 organizace postupně naplňuje Koncepci rozvoje mobilní zeleně v Městké památkové rezervaci, kterou vypracovala.

Od roku 2007 se organizace stala také správcem nově budovaných vodních prvků v Městské památkové rezervaci.

Os svého založení se organizace plně věnuje také propagační a osvětové činnosti v oblast veřejné zeleně. V rámci ní pořádá VZmB naučné a propagační akce pro širokou lidskou i odbornou veřejnost. Jsou to například lektorované procházky po parcích, akce pro děti či přednášky o zeleni na školách a seminářích. Pracovníci publikují v odborných časopisech; komunikují s médii a propagují brněnskou zeleň v celé republice i v zahraničí. Doposud VZmB připravila 5 samostatných výstav a vede vlastní internetové stránky. Vydala brožuru Funkce zeleně ve městě.