Přeskočit navigaci

Wilsonův les

Datum zveřejnění: 24.03.2015 12:36

Historie

Lesopark Wilsonův les byl založen na skalnatém kopci nad řekou Svratkou roku 1882 velkostatkářem a notářem císaře Františka Josefa Ludvíkem Odstrčilem. Za přispění Františka Josefa vznikl na kopci císařsko-královský lesopark. Svah, sloužící v 19. století jako vojenské cvičiště, byl osázen listnatými a jehličnatými dřevinami, které vyhovovaly stanovištním a klimatickým podmínkám. Z jehličnatých douglasek a borovic byl ve svahu vysázen nápis obřích písmen FJE (zkratka Františk Josef, Elisabeta), který byl dobře viditelný z protějšího kopce i z údolí. Vysázené dřeviny plnily významnou protierozní funkci, pod svahem se začala rozrůstat zástavba. Lesopark se stal vyhledávaným výletním místem s pěknými výhledy.  Na okraji lesoparku při ulici Krondlově byla zřízena dřevěná bouda, kde se prodávalo občerstvení.

Až do konce 2. světové války pečoval o Wilsonův les okrašlovací spolek. Do 90. let péči zajišťovala Technická a zahradní správa města Brna, v letech 1993 - 2001 Městská část Brno-Žabovřesky. Od 1.11.2001 je správa a údržba v působnosti města, správcem je Veřejná zeleň města Brna. 

Rekonstrukce lesoparku

Na jaře roku 2011 byla zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce lesoparku. V uplynulém roce byla většina prací již realizována. Práce byly zahájeny nepopulárním ale nezbytným kácením suchých, škůdci napadených a neperspektivních stromů, na které navázaly probírky porostů. Následovaly stavební práce v podobě opravy cest, rekonstrukce opěrných zdí, vybavení novými herními prvky a mobiliářem.

Do konce června letošního roku zbývá provést výsadby – 40 stromů, 1.200 vzrůstných keřů a  42.000 půdopokryvných dřevin.   

Investorem akce je Statutární město Brno, realizace je spolufinancována z evropských fondů. Stavbu realizuje sdružení firem FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a  Cooptel stavební, a.s. podle projektu firmy A.KTI, s.r.o.           

Rekonstrukce Wilsonova lesa se chýlí k závěru, jak vnímáte její průběh a výsledek vy, návštěvníci?

 

Fotogalerie

 

 

Komentáře k článku