Přeskočit navigaci

Uliční prostor Palackého třída, úsek Dobrovského – Pešinova - vegetační úpravy

Datum zveřejnění: 24.03.2015 12:36

Na základě objednávky investora, ÚMČ Brno – Královo Pole, byla zpracovaná projektová dokumentace Ing. Evou Wagnerovou pro úpravu výsadbových míst k dosadbě dřevin v uličním prostoru Palackého třídy, v úseku mezi ulicemi Dobrovského – Pešinovou.

Palackého třída je vysoce urbanizovaná část města. V minulosti byla doprovázena oboustrannou linii lipového stromořadí. Z původního stromořadí zůstalo do dnešní doby je torzo, vlivem rozšíření komunikace, úpravy tras inženýrských sítí, atd. Dlouhodobým a trvalým zájmem radnice MČ Královo Pole je obnova tohoto základního uličního prostoru. Kromě postupné úpravy dlažeb chodníků a doplnění mobiliáře je zde prioritou obnova oboustranné aleje lip v co nejdelších úsecích. První část obnovené výsadby vzrostlých lip byla započata v roce 2006 v úseku Husitská – Sv. Čecha.  V říjnu 2010 pokračovala druhá etapa obnovy lipového stromořadí v úseku Sv. Čecha – Dobrovského. Kromě výsadby byly nově řešeny parkovací plochy s kvádrovými zábranami pod stromy a doplnění mobiliáře.

Na tyto úpravy navazuje třetí etapa obnovy aleje na Palackého třídě v úseku Dobrovského – Pešinova, která se uskuteční na podzim 2012.  Současná alej v tomto úseku ulice je tvořena pozdější dosadbou 7 ks kulovitých jasanů (Fraxinus excelsior  ´Nana´) ve zvýšených výsadbových mísách s podsadbou keřů.  Stávající dřeviny budou vykáceny a nahrazeny novými lípami v počtu 6 ks Tilia tomentosa ´Brabant´, bez keřové podsadby.  Tilia tomentosa ´Brabant´ - lípa stříbrná kultivar Brabant  - je vzrůstná lípa, která v dospělosti je vysoká 20 – 25 m, korunu má pravidelnou, kuželovitou. Listy jsou velké, jejich svrchní strana je temně zelená, spodní strana je stříbřitá, což vyniká hlavně ve větru. Kvete v červenci žlutými květy, které silně voní.

Při stavebních úpravách bude vytvořeno 15 nových parkovacích míst a v odsunuté poloze bude vytvořena nová linie stromů za parkovištěm. Před obchodem s potravinami je v projektové dokumentaci navržená jedna lípa s lavicí.  Vyprojektované betonové kvádry u nově vysazených lip budou tvořit zábranu proti nájezdům motorových vozidel ke stromům. Vybudování parkovacích míst, předláždění chodníků včetně nového mobiliáře je v režii ÚMČ Královo Pole. Kácení, odvoz dřevní hmoty, vytyčení podzemních inženýrských sítí, odsouhlasení výsadeb se správci IS  a realizaci  výsadby 6-ti lip bude hrazeno z finančních prostředků VZmB, p.o.

Konečnou podobu vegetačních úprav na Palackého třídě (Dobrovského – Pešinova) po rekonstrukci parkovacích míst, chodníků, výsadbě dokládáme v osazovacím plánu, který vyprojektovala Ing. Eva Wagnerová.

 Vypracovala:  Ing.Růžičková

Situace 

Výkres

 

Komentáře k článku