Přeskočit navigaci

Trestní oznámení

Datum zveřejnění: 18.05.2018 11:08

 

Podání trestného oznámení  - poškození dvou bříz na ulici Šmejkalova

Jako správci uličního stromořadí podáváme trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci poškození dvou stromů rostoucích v uličním stromořadí. Jedná se o dvě suché břízy před domy Šmejkalova 5 a 5a. Z šetření na místě vyplynulo, že oba stromy jsou téměř suché, jedna bříza ještě jevila zbytkovou vitalitu v podobě několika zelených lístků, druhá již byla zcela bezlistá.

Úhyn obou stromů naráz byl poměrně překvapivý, protože při poslední kontrole v době vegetace v loňském roce se stromy jevily jako poměrně vitální. Koruny byly v minulosti pravidelně redukovány řezem od domů na základě požadavku obyvatel domu a v odpovídající míře také od vozovky, aby nebyla koruna jednostranná. Řez nebyl nikdy nijak hluboký a rozsáhlý, aby zhoršil zdravotní stav a vitalitu stromů. Stavební činnost v blízkosti stromů, která by poškodila kořeny stromů, také nebyla registrována.

 

Při hledání příčiny náhlého úhynu stromů byly na kmeni obou stromů nalezeny vyvrtané otvory zasahující až do dřevní části kmenů. Tři otvory byly zaslepeny bílou plastickou hmotou, čtvrtý byl otevřený.  Lze vyvodit, že otvory byly záměrně vyvrtané s cílem poškodit dřevinu, zaslepení bílou hmotou na bílém kmeni mělo patrně otvory maskovat. Otvory byly vrtány šikmo dolů do kmene, patrně s cílem vpravit do nich herbicidní či jinou škodlivou látku, která by v otvorech zůstala, dostala se do pletiv stromu a zapříčinila jejich úhyn.

Tato domněnka je podpořena obdobnými případy z posledních let - podobný případ byl zaznamenán u několika stromů na ulici Gorkého, kde se však stromy (v tomto případě jasany) s poškozením poměrně dobře vyrovnaly a z ulice Bayerovy, kde bohužel strom (lípa) uhynul. Zde proběhla konzultace se specialisty z oboru fytopatologie z MENDELU v Brně a bylo potvrzeno podezření, že do otvorů byla skutečně aplikována neznámá likvidační látka.

 


 

 

Komentáře k článku