Přeskočit navigaci

Trávníky s příměsí bylin

Datum zveřejnění: 18.05.2018 11:23

Trávník s příměsí bylin

 

Článek reaguje na výtku, že VZMB neodborně zakládá trávníky. Chtěli bychom upozornit, že se VZMB snaží být ohleduplná k životnímu prostředí a ve svém provozu omezuje používání hnojiv, postřiků apod. a výsadbové technologie přizpůsobuje požadavkům přírodě blízkým společenstvům. V konkrétním případě se jedná o technologii založení trávníku s příměsí bylin, kde se trávník oseje travním semenem, ale počítá se s bylinnými druhy, které jsou buď příměsí v osivu nebo tam samy vyklíčí. Trávník se nezavlažuje, neošetřuje selektivními postřiky a tudíž nikdy nebude vypadat jako jednodruhový hustý koberec. Vícedruhové trávníky (např. jetelotravní) jsou mnohem odolnější (sucho, sešlap) a zvyšují druhovou diverzitu (floru i faunu). Nevýhodou je, že je zapotřebí relativně dlouhé doby, než se dosáhne očekávaného efektu. Plné zapojení takového trávníku trvá 2 až 3 roky od jeho založení!!! Výsev probíhající na jaře (od dubna do června) je vhodnější ve vlhčích oblastech a na těžší půdě. Podzimní výsev zas v sušších oblastech a na lehké písčité půdě. Semena bylin budou klíčit až v následujícím roce na jaře. V prvních měsících plocha vypadá jako by se půda nechala ladem a zmocnily se jí různé plevely. Ty díky včasnému kosení následující rok vymizí a zůstane pouze kvalitní porost. Poprvé se seká při výšce porostu asi 20 cm zhruba 5 – 10 cm nad zemí. Dále se pak kosí již na 3-5 cm. Byliny mají různou dobu vzrůstu a trvá dlouho, než se plocha stabilizuje do konečné podoby. Tyto druhy trávníků vyžadují při zakládání především TRPĚLIVOST, ale výsledkem je mnohem ekologicky stabilnější společenstvo, které tolik netrpí nepříznivými vlivy počasí oproti klasickému trávníku.

 

Komentáře k článku