Přeskočit navigaci

Travní mulč

Datum zveřejnění: 16.05.2018 21:53

Ponechaná pokosená tráva ve čtvercích – není to chyba v údržbě, je to mulč

Pokud půjdete v Brně po ulici a uvidíte ve stromořadí v tzv. výsadbových čtvercích ponechanou pokosenou trávu, nejedná se o pochybení v údržbě zeleně, ale o výzkum VZMB. Každoročně se snažíme zlepšovat půdní podmínky v těchto prostorově omezených „záhonech“. Často jsou tyto čtverce osévány letničkovými směsmi, doplňovány cibulovinami nebo trvalkami, v centru města jsou čtverce opatřeny kačírkem, ale ve většině případů se zde pokoušíme udržet trávu. Půda s trávníkem je velmi špatná, ušlapaná či uježděná, vyschlá a bez živin. A právě formou travního mulče bychom rádi zkusili tyto podmínky vylepšit. Mulč  se rozprostře na půdní povrch, tím se optimalizuje hospodaření s vláhou v půdě, omezí teplotní výkyvy, potlačí růst plevelů a vylepší půdu o organickou hmotu. Ponechaná zelená hmota bude zbavena kamene, odpadků a psích exkrementů a následně bakteriemi rozložena.

V parcích v naší správě máme s ponecháváním části pokosené trávy na místě dobré zkušenosti, ve stromořadí právě začínáme. První pokusy můžete vidět na ulici Stolzova, ale postupem času budeme pokračovat i na dalších lokalitách. Následně budeme naše úsilí vyhodnocovat a zjišťovat výsledky. Buďte proto vstřícní k tomuto výzkumu, zbytečně plochy čtverců nesešlapávejte a nepojíždějte a buďte trpěliví k estetické stránce tohoto pokusu. Děkujeme VZMB

 

Komentáře k článku