Přeskočit navigaci

Realizace adaptačních opatření pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

Datum zveřejnění: 17.04.2018 14:12

 

Realizace adaptačních opatření pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn

O co se jedná?

Adaptace na změnu klimatu ve městě je přizpůsobení se probíhajícím a očekáváným negativním dopadům změny klimatu a je klíčová pro udržitelný rozvoj měst. Adaptační opatření jsou tedy taková opatření, která napomáhají k rozvoji zelené infrastruktury, vylepšují hospodaření s vodou, zmírňují nepříznivé městské mikroklima a zvyšují jeho odolnost vůči negativním klimatickým dopadům.

V konkrétních případech se jedná o zřízení záhonů pro výsadbu popínavých rostlin kolem zídek a zdí, ozeleňování fasád, zřízení mobilních nádob či drobných staveb s konstrukcí pro zeleň, liniové výsadby v pásech podél vozovky či ozeleňování sloupů podél silnic.

Kdy, kdo je realizuje a proč?

Ve dnech od 23. dubna 2018 ve městě Brně započne realizace vybraných adaptačních opatření. Investorem je Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, pro něhož je realizuje Veřejná zeleň města Brna, p.o. Tato opatření spočívají v rozšíření míst pro výsadbu zeleně v oblastech, které jsou často zranitelné a nedostatečně připravené na projevy klimatických změn jako jsou vlny horka, nedostatek vody, sucho nebo naopak nedostatek vsakovacích míst pro dešťovou vodu.

Kde budou k vidění?

Ve městě Brně se konkrétně jedná o lokality: ulice Veletržní, ulice Dornych, ulice Kounicova u budovy MMB, ulice Luční, ulice Březinova a ulice Úvoz.

Co se tam děje?

Ulice Veletržní a ulice Dornych

V ulici Veletržní se jedná o osázení cihlových zdí podél tramvajové trati, v ulice Dornych bude ozeleněna fasáda domu. Celkem bude vysázeno 170ks Parthenocisus quinquefolia ´Engelmanii´ (přísavník pětilistý) a 510ks Hedera helix (břečťan popínavý) do připravených záhonů ohrazených sloupky s lanem.

Ulice Kounicova u budovy MMB

Navržené opatření spočívá v instalaci mobilního dřevěného truhlíku pro nenáročné suchomilné trvalky s konstrukcí pro popínavé rostliny. Konstrukce je pojmuta jako pergola, v jejíž rámci je umístěno posezení a přístřešek pro zastínění lavičky.

Ulice Luční a ulice Březinova

V obou případech se jedná o dosadby keřů podél komunikace v travnatých pásech. Druhové složení je navrženo jako směs Spiraea bumalda, Syringa vulgaris, Chaenomeles sp., Philadelphus coronarius, Viburnum fragrans, Kolkwitzia amabilis. Pro ulici Luční je zvolena liniová výsadba keřů podél vozovky (více než 1600 kusů), v ulici Březinova se vysazují vzrostlé keře kotvené ke kůlu – celkem 125ks.

Ulice Úvoz

V tomto případě je zvoleno adaptační opatření formou ozelenění sloupů pro trolejové vedení. Na celkem 17 sloupech bude zřízena pomocná a ochranná konstrukce z kari sítě na níž se bude pnout Parthenocisus quinquefolia ´Engelmanii a Hedera helix (108 ks od každého druhu).

 

loubinec

 

 

Komentáře k článku