Přeskočit navigaci

Průběh stavebních prací – Park Špilberk

Datum zveřejnění: 16.07.2015 15:50

Od dubna tohoto roku probíhá pod hradem Špilberk třetí etapa Revitalizace městských parků. V rámci rekonstrukce respektive obnovy cestní sítě v parku jsou dokončovány stavební práce v úsecích 1, 2, 3 a 4 (obr. č. 2). Jde zejména o realizaci dlažeb a odpočívadel. V pátém úseku byly dokončeny výkopové práce, drenážní vsakovací jímky a pokládka rozvodů veřejného osvětlení a probíhá příprava pro následné dlaždičské práce. 

Zatím velmi dobře probíhá stavba nové přístupové cesty mezi ulicemi Údolní na Gorazdovou. Po hrubých terénních úpravách byla provedena kabeláž veřejného osvětlení a byly vykopány vsakovací jímky. Zde jsou také již započaty práce na kamenných dlažbách v prvním a druhém úseku (obr. č. 1)

Veškeré stavební práce jsou dozorovány VZMB p.o. a provádí se pravidelné kontroly kořenového systému stromů a možné poškození dřevin. Snažíme se zachovat tu nejhodnotnější vegetaci a zmlazovat dřeviny. Některé odstraněné stromy a keře budou po dokončení stavebních prací nahrazovány novou výsadbou.    

Park Špilberk
Park Špilberk
Park Špilberk

 

Komentáře k článku