Přeskočit navigaci

Prosychání stromů v uličním stromořadí

Datum zveřejnění: 05.06.2015 13:31

Prosychání korun stromů je jev, se kterým se v uličním stromořadí setkáváme častěji, než u stromů rostoucích v parcích a na volných plochách. Souvisí to s životními podmínkami, které má strom v ulicích výrazně zhoršené. Omezený prokořenitelný prostor, mnohdy zhutněný a tedy méně prostupný pro vzduch, vláhu a živiny. Větší výkyvy teplot, vliv zasolení, stavební a výkopová činnost v ulicích. Stromy daleko rychleji stárnou, aniž by dorostly do své obvyklé dospělé velikosti. Takto oslabené a stresované stromy jsou náchylnější na napadení chorobami a škůdci. Studie uvádějí, že ve městech je nutno počítat s podstatně nižším věkem, jehož se dřeviny dožívají. Optimistické varianty uvádějí 50 let, ty střízlivější 30 a v zadlážděné ploše dokonce jen 10 let.  Bohužel se závěry studií potvrzují. 

Konkrétní příklad – ulice Smetanova (v úseku Kounicova – Veveří). V roce 2000-2001 proběhla rekonstrukce ulice, prostor byl nově uspořádán s ohledem na parkování a polohu inženýrských sítí, dožívající akáty (které zde rostly odhadem 80, možná více let) a lípy byly nahrazeny novou výsadbou. Zvolen byl opět akát jako pokračovatel tradičního druhu a také pro svou větší odolnost vůči zasolení a suchu.

Smetanova ulice

V prvních letech se stromům vcelku dařilo, po deseti letech se ale začaly projevovat známky stagnace růstu, prosychání, vylamování větví. V době vegetace byl několikrát proveden zdravotní řez za účelem odstranění nevhodně rostoucích a proschlých částí korun. V letošním roce se k prosychání navíc přidalo napadení listů savým hmyzem (mšice), který stromy dále oslabuje. Chemické ošetření postřikem ale neí cestou, kterou bychom se chtěli ubírat, spíše se jej snažíme omezit jen na opravdu akutní případy, neboť chemikálie představují další zátěž pro půdu a jejich použití v ulicích je nevhodné i z hlediska hygienického. Koruny stromů budou postříkány vodou, aby se účinky mšic oslabily, neboť jejich výskyt souvisí také se současným charakterem počasí.  V létě bude proveden opět zdravotní řez v kombinaci s mírnou obvodovou redukcí s cílem odstranit proschlé konce koruny a podpořit růst nových větví. 

Smetanova ulice

Akáty na ulici Smetanově rostou 15 let. Bohužel se potvrzují závěry studií, že stromy v zadlážděném prostoru nebudou mít dlouhou životnost. Je třeba se na tuto skutečnost připravit a počítat s častější obnovou či se snažit vytvářet stromům lepší životní podmínky. O tuto druhou cestu usilujeme v rámci projednávání nových úprav ulic, bohužel tlaky ze stran jiných zájmů (např. parkování) jsou často velmi silné a mnohdy vítězí na úkor prostorů pro stromy.

Alexandra Koutná

 

Komentáře k článku