Přeskočit navigaci

Plán prací 2016

Datum zveřejnění: 04.03.2016 11:34

Plán prací na rok 2016 je ke stažení zde.

Řezy

Stromy jako živý organismus reagují na podněty svého okolí rychle a našim cílem je pružně reagovat na jeho potřeby a aktuální stav. Plán prací se proto tvoří postupně a průběžně se aktualizuje. 

Dopředu lze naplánovat cyklicky se opakující zásahy (čípkové řezy – minimálně 1x/3 roky) a část řezů výchovných s vazbou na termín výsadby, avšak i zde se částečně projeví v průběhu roku aktuální potřeba zásahu. Dále řezy, které nejsou akutní a snesou odklad. 

Obtížně lze naplánovat zásahy bezpečnostní, které jsou vyvolány aktuálním stavem stromu a nelze je plánovat s předstihem a zároveň s nimi prodlévat. Podobně redukční řezy, které jsou prováděny buď jako zásah reagující na změnu stavu stromu (stabilizace koruny), či jako zásah reagující na vnější vlivy (stínění dopravní značce, lampě, trolejím, přístupu světla do bytů…). Takové stavy je třeba řešit akutně v době vzniku, tyto zásahy nelze zařazovat do plánů až na další rok. Tyto zásahy jsou navrhovány na základě každoroční kontroly stromů (zimní a letní termíny), kdy je každý strom vizuálně posuzován.

Plán řezů pro rok 2016 je ke stažení zde.

Výsadby

- Fyzicky již neexistuje příliš mnoho reálně využitelných výsadbových míst. Většina opticky volných míst je obsazena inženýrskými sítěmi – výsadba je legálně nerealizovatelná.

- Pokud se místo uvolní např. úhynem stromu, jeho zničením apod., je snaha ještě v témže roce strom vysadit zpět (především centrum města). Pro tento případ je třeba ponechat při tvorbě plánu rezervu, aby na takovou výsadbu např. na podzim skutečně zůstaly peníze.

- Ulice, kde se připravuje oprava či rekonstrukce se nechávají bez dosadby do doby realizace (v souladu s harmonogramem výkopových prací, nové stromy by byly stavbou poničeny).

- Výsadby v rámci investičních akcí bývají zajišťovány investorem těchto akcí, nikoli VZmB (př. ul. Horova)

Plán výsadeb pro rok 2016 je ke stažení zde.

Kácení

Plán kácení pro rok 2016 je ke stažení zde.

 

 

Komentáře k článku