Přeskočit navigaci

Ošetřování vody v parkových nádržích s mokřadní biotou

Datum zveřejnění: 24.06.2015 17:13

Udržet vodu v okrasných nádržích s mokřadními rostlinami a dalšími organismy (např. ryby, žáby, vodní hmyz atd.) esteticky přijatelnou, je většinou v našich klimatických podmínkách bez užití různých kondicionérů dosti obtížné. Základem je eliminace řas, jak tzv. dlouhých, vláknitých, které vytvářejí nevzhledné porosty v pobřežních zónách, tak řas kokálních, jež způsobují zelenání vody. 

Řasy lze z vodního díla eliminovat aplikací přípravků, jež v dané koncentraci selektivně inhibují jejich růst, většinou jde o různé typy inhibitorů fotosystému. Každopádně by se neměly aplikovat přípravky neselektivní, například na bázi chloru či kvartérních amoniových solí (bazénové algicidy), jež přímo poškodí i vyšší organizmy (rostliny, ryby, hmyz atd.) a vytváří krátkodobě sterilní prostředí. O to větší je zhoršení kvality vody po vyprchání těchto chemikálií.

Na začátku června byly do některých vhodných nádrží aplikovány přípravky Vodnář (inhibitor fotosystému Systém, bakterie Baenzy a flokulant Vločka). Do Skalního jezera na Špilberku a do kašny U tří puttů v parku Lužánky byl aplikován přípravek Systém, který zabraňuje tvorbě řas a působí dlouhodobě. V umělém potoku v Lužánkách byl nejprve použit flokulant Vločka, který odstraňuje zelený zákal a poté čistící bakterie Baenzy odbourávající nadměrné množství organických látek, což je prevence růstu řas a sinic. Tyto nádrže mají více či méně omezenou filtrační schopnost, přesto bylo po několika dnech vidět jasné zlepšení kvality vody. Přípravky jsou neškodné pro zvířata a lidský organismus.

U tří puttů – aplikace algicidů U tří puttů – aplikace algicidů

U tří puttů – po několika dnech  Skalní jezero – před aplikací algicidů

Skalní jezero – po několika dnech Skalní jezero – po několika dnech

 

Komentáře k článku