Přeskočit navigaci

Ochranné nátěry kmenů před škodami způsobené teplotními vlivy

Datum zveřejnění: 17.04.2018 14:34

 

Ochranné nátěry kmenů před škodami způsobené teplotními vlivy

Veřejná zeleň města Brna, p.o. zavádí ve vybraných lokalitách při výsadbách stromů novou technologii ošetření kmenů nátěrem, která má částečně nahradit obalování kmenů rákosovými rohožemi. Kmeny stromů budou natřeny bílou barvou po celé délce až do koruny. Nátěr je založen na bázi organického pojidla a je ekologicky odbouratelný. Tento způsob se navrací ke „starému“ způsobu natírání kmenů vápnem před začátkem zimního období, který měl zamezit praskání kůry tzv. korní spále. Ta vzniká v zimním období na osluněné straně kmene při tepelných rozdílech prostředí. Na rozdíl od vápna, které bylo na kmen stromu potřeba aplikovat několikrát za zimu, je tento nátěr trvanlivý po dobu až 5 let. Tím odpadá pracnost a častá kontrola, která je spojena s dalšími používanými způsoby ochrany kmenů, kterými jsou obalování kmenů jutovou textilii či rákosovými rohožemi, a se kterými jste se doposud setkávali v ulicích města Brna.

Obalování kmene má i určité nevýhody, které jsou při použití nátěru odstraněny. Na obaleném kmeni dochází ke vzniku stínu a vysoké vlhkosti a vytváří se tak příznivé podmínky pro rozvoj houbových organismů. Při včasném neodstranění obalových materiálů může dojít k poškození kmene či k zarůstání materiálu. Nátěr kmene pak na rozdíl od obalového materiálu umožňuje kůře pozvolné přizpůsobení světelným podmínkám. Co však nelze obalovým materiálům odepřít je jejich mechanická ochrana kmene před vandalismem a při běžném provozu v okolí stromu, proto budou rákosové rohože používány v menší míře i nadále.

arboflex

 

 

Komentáře k článku