Přeskočit navigaci

Lužánky

Datum zveřejnění: 13.04.2012 09:17

Území dnešních Lužánek bylo osídleno již v 3. a 2. tisíciletí před naším letopočtem. Bylo křižovatkou mezinárodních dálkových cest. Okolo Lužánek byla řada rybníků a jeden přímo na území dnešního parku.

První písemná zmínka o tomto území je z roku 1258, kdy byl zde stojící hospodářský dvorec prodán měšťanem Starchardem jeptiškám herburského kláštera. Bohatá historie tohoto místa nás provádí jezuitskými zahradami, měněnými díky Josefu II., který jezuitskou zahradu dopisem ze dne 9. září 1786 věnuje brňanům pro jejich potěchu, přes francouzský typ parku až po dnešní anglickou úpravu.

Na proměnách parku se podílela významná jména svých dob, přes A. Bissingera, A. Šebánka až k dnes významnému architektovi prof. Otrubovi. Každý z těchto zajímavých lidí zanechal v parku patrnou stopu.

Významné prvky, které v parku můžete najít je bývalé Kasino (dnes dům Střediska volného času), kašna tří puttů, sochy obchodu a tolerance, pomník určený zakladateli parku či sochu Merhauta.

Z nových, a pro současného návštěvníka zajímavých a zpříjemňujících prvků parku je to bezesporu potok Ponávka (který je připomínkou potoku, který parkem protékal), dětské a dopravní hřiště, nově zbudovaný fitpark u ulice Lužánecká, ale i nejnověji vybudované bludiště u laguny potoka.

Příjemná atmosféra parku láká nejednoho návštěvníka k posezení na trávě či lavičce a k trávení volných chvil v městské zeleni.

Rekonstrukce, která probíhala v roce 2011 a 2012 navazuje na předcházející etapy jejichž počátek sahá až do roku 1991 a tato etapa je poslední. Díky této rekonstrukci byl dotvořen kompletní vzhled parku dle návrhu prof. Otruby a park je jedním z prvních kompletně zrekonstruovaných v Brně.

Ač byla tato rekonstrukce poměrně náročná na zásah do porostu, a to hlavně v části u ulice Drobného, následná výsadba stromů a několika tisíců keřů a pokryvných rostlin brzy zaplní prázdná místa. Porost se během pár let zapojí a vzhledem ke zvoleným rostlinám i brzy vytvoří pomyslnou clonu od ruchu městské dopravy.

Jsme velmi zvědavi jak pohlížíte na park i celkovou rekonstrukci i Vy, a pokud máte zájem, rádi si přečteme Vaše reakce, podněty i poznatky běžného návštěvníka a zodpovíme případné dotazy.

Další informace o parku můžete nalézt na našich www stránkách nebo v našich letácích, které jsou k dispozici v našem hlavním sídle v parku Tyršův sad.

 

Přejeme Vám krásný pobyt v parku,
Veřejná zeleň města Brna

 

 

Komentáře k článku