Přeskočit navigaci

Květiny v ulicích

Datum zveřejnění: 21.03.2017 09:48

Květiny v ulicích

Veřejná zeleň města Brna zakládá v ulicích Brna každým rokem nové plochy květinových záhonů. Vznikají především trvalkové záhony a letničkové záhony z přímého výsevu kombinované s cibulovinami. V menší míře také klasické letničkové záhony z předpěstované sadby, které vyžadují intenzivnější údržbu a zálivku. Kromě květinových záhonů můžete v ulicích vidět závěsné nádoby především s petúniemi a muškáty.

Záhony zakládáme a udržujeme výhradně bez použití herbicidů. Pokud záhon vzniká na původně travnaté ploše, je trávník „spálený“ za pomoci ekologické metody Wave Weed Control, což je aplikace horké vody o teplotě 95-98°C přímo na trávník nebo plevel. Po odstranění a rozrušení suchého travního drnu mechanizací je plocha ručně dočištěna a připravena k výsadbě. Současným trendem při zakládání záhonů je snaha o co největší ohleduplnost k prostředí, ve kterém žijeme, což v tomto případě znamená upouštění od používání chemických prostředků, zejména herbicidů. Dalším trendem je minimalizace nákladů na zakládání a údržbu květinových záhonů při zachování estetické kvality.

Při zakládání trvalkových záhonů se částečně inspirujeme konceptem smíšených trvalkových výsadeb, který se uplatňuje už 20 let především v Německu a v současnosti je dost populární i u nás. Vzniklé záhony by měly do jisté míry fungovat bez velké péče jako přírodní společenstva. Vybíráme druhy, které budou na záhonech dobře prospívat bez náročné údržby a nároků na závlahu. Rostliny by měly vytvořit souvislý pokryv, který omezí růst plevelů, ale zároveň by si neměly navzájem konkurovat. Záhony na rozdíl od této koncepce nemulčujeme štěrkem, kůrou ani jiným materiálem z několika důvodů. Jedním z důvodů je velký úhyn rostlin kvůli venčení psů v záhonech, takže u některých záhonů je nutná každoroční dosadba, což by bylo do štěrku nebo drceného kameniva náročné. Dalším důvodem je skutečnost, že v případě potřeby klademe velký důraz i na ruční práci jako je odplevelování a okopávání, čímž se půda provzdušní a sníží se odpařování vody z půdy. Jedním z pozitivních vlivů ruční práce na záhonech jsou i velmi kladné reakce kolemjdoucích, kteří zahradnickou práci na „svých“ záhonech velmi oceňují. Zásadně nepoužíváme mulčovací plachetky. Odporuje to základnímu principu trvalkového záhonu, kdy se předpokládá, že rostliny se postupně rozrůstají a zaplňují prostor a některé se samovolně vysemeňují. Navíc by nebyl možný již zmiňovaný klasický způsob údržby okopáváním a celkově textilie na záhonech zhoršují životní podmínky rostlin. Sortiment rostlin a výsadbový plán přizpůsobujeme místu, kde zakládáme záhony. Některé záhony působí na základě zvoleného konceptu do jisté míry přírodně, u některých je potřeba dosáhnout reprezentativnějšího vzhledu. Vždy je ale naši snahou, aby byla patrná naše péče, upravenost a čistota záhonů.

Zakládání letničkových záhonů z přímého výsevu se nám osvědčuje zejména na větších plochách, které působí jako rozkvetlá louka a případné nedostatky nejsou na velké ploše tak patrné. Nevyhýbáme se ale ani zakládání záhonů na malých plochách. Oséváme například výsadbové čtverce v chodnících, kde již výsadba nových stromů není z technických důvodů možná. Takto byly v roce 2016 nově osázeny například výsadbové čtverce na ulici Vídeňská. U těchto velmi suchých a od dlažby vyhřívaných ploch je nejdůležitější rostlinou neprávem opovrhovaný Tagetes, tedy afrikán nebo také aksamitník v kombinaci s dalšími nižšími letničkami. Velké plochy letničkových záhonů zase naopak umožňují výsev vyšších rostlin, které u mnohých vyvolávají vzpomínky na zahrádky našich babiček. Na záhonech kvetou například chrpy, máky, krásenky, len a cínie. Osivo nakupujeme po jednotlivých druzích a směsi si připravujeme sami. Část letniček se na záhonech samovolně vysévá, takže výsev a péči o záhony vždy přizpůsobujeme aktuální situaci. Na záhonech jsou vysázeny také jarní a letní cibuloviny. Brzy na jaře vykvétají na záhonech především krokusy, později pak tulipány a narcisy. Rozkvetlé záhony v létě doplňují okrasné česneky.

V souvislosti s rozšiřováním květinových výsadeb se VZmB účastní projektu RE-USE -Druhý život. V rámci tohoto projektu se 4 RE–USE pointech vybrala v roce 2016 částka v celkové výši 76.617,- Kč. Takto vybrané peníze jsou určeny ke zkrášlování brněnských ulic prostřednictvím zakládání nových květinových záhonů. VZmB přispívá v tomto projektu konkrétní pomocí a to přípravou, založením a následnou péčí o květinový záhon. Z vybraných peněz je financován nákup rostlin. Z této celkové částky bylo zatím použito 27.142,- Kč na nákup trvalek pro záhon na Poříčí, který byl osázen na podzim roku 2016. Zbývající částka 49.475,- bude využita k nákupu trvalek a cibulovin na založení záhonů na 2 ulicích na jaře 2017, a to na Rostislavově náměstí a na ulici Dobrovského. Více informací získáte na webových stránkách www.sako.cz.

 

Odezvy veřejnosti na květinové záhony jsou vesměs velmi pozitivní. Často slyšíme přímo na ulicích, že pohled na rozkvetlé květiny Vám dokáže vylepšit den, což nás velmi těší.

 

Foto a text:  Michaela Doubravová

 

 

TRVALKOVÉ ZÁHONY:

1- kruhový objezd ul. Hlavní;  2 - Pruhy mezi vozovkami na Makovského náměstí;  3 - záhon lučního charakteru na ul. Dobrovského;  4 - Rostislavovo náměstí;  5 – Tolstého;  6 - Kounicova u MMB;  7 - Veveří x Zahradníkova;  8 - Pionýrská – výsadby v trávníku;  9 - Pionýrská x Sportovní;  10 – Cihlářská;  11 - Lidická x Lužánecká;  12 - Přestupní terminál Bystrc ZOO;  13 - Anenská;  14 – Jamborova;  15 - Poříčí x Renneská třída.

 

LETNIČKOVÉ ZÁHONY Z PŘÍMÉHO VÝSEVU:

1 - Dobrovského;  2 - Fryčajova;  3 - Zborovská;  4 - Mučednická;  5 - Šumavská x Pod Kaštany;  6 - Šumavská;  7 - Kounicova před Billou;  8 - Rybníček;  9 - Schodová;  10 - Kounicova (mezi Kotlářskou a Janáčkovým náměstím);  11 - Botanická za kinem Art;  12 - Botanická před ZŠ;  13 - Moravské náměstí (mezi Kounicovou a Lidickou);  14 - Hoblíkova;  15 - Veleckého;   16 - Hlinky;  17 - Veletržní;  18 - Malinovského náměstí před Domem umění;  19 - Zderadova;  20 - Masná;  21 - Vídeňská x Gallašova

 

 

 

Letničkový záhon z výsevu na ulici Šumavská se suchokvětem Xeranthemum annuum v červenci 2016.

 

Letničkový záhon z výsevu n a ulici Hlinky s chrpami a okrasnými česneky v květnu 2016.

 

Ulice Veletržní s okrasnými máky a chrpami z výsevu v červnu 2016.

 

Záplava okrasných máků na ulici Veletržní v květnu 2016.

 

Letničky z výsevu na ulici Veleckého. Chrpy a sluncovka Eschscholzia californica v červnu 2016.

 

Trvalkový záhon v pastelových tónech u MMB na ulici Kounicova v červnu 2016.

 

Tulipány na ulici Dobrovského v březnu 2016.

 

Podzimní krokusy Crocus speciosus na ulici Veletržní v listopadu 2015.

 

 

 

 

Komentáře k článku