Přeskočit navigaci

Jarní počasí

Datum zveřejnění: 18.05.2018 10:25

 

Ze zimy rovnou do léta – jarní výsadby ukončeny

Letošní jaro nepřeje výsadbám, největší příčinou jsou klimatické extrémy. Dokumentují to poslední tři měsíce, které byly v České republice velmi chudé na srážky. Posledním srážkově průměrným měsícem byl leden, únor-duben už byly vyhodnoceny jako podprůměrné a únor s úhrny 33 % normálu dokonce jako silně podprůměrný. Celkový deficit srážek tedy od února soustavně roste. Aktuálně chybí přes 60 mm srážek, což odpovídá 60 litrům na metr čtvereční! Jihovýchod ČR zatím zaznamenal méně než 50 % normálního úhrnu srážek. Celá tato situace s sebou pochopitelně nesu řadu následků. Půda je vyprahlá, koryta vodních toků jsou prázdnější než obvykle a klesají také stavy podzemních vod.

Komplikace výsadeb nesouvisejí pouze s absencí srážek, ale také s vysokými teplotami.   V Pražském Klementinu, kde se měří již 244 let, činila průměrná teplot za duben 2018 15,6 °C. To je hodnota, která je o +4,8 °C vyšší než normál v letech 1981 – 2010. Tím řadí duben 2018 na druhé místo od zdejšího počátku měření v roce 1775. Teplejší byl pouze duben 1800, kdy byla průměrná měsíční teplota 16,2 °C. Letošní duben byl také výrazně teplejší než březen. To je sice zcela v pořádku, ale aby se lišil o 11,7 °C jako nyní, to už se jen tak nestává. Také letošní první tropický den (teplota přes 30 °C) nastal mimořádně brzy. Na stanici Praha-Klementinum přichází průměrně poprvé na scénu 4. června, letošní byl 3. května, tedy o měsíc dříve.

Rok 2018 si s námi tedy srážkově i teplotně velmi zahrává. Zažíváme přechod od silných březnových mrazů k tropickým dnům na počátku května, který způsobuje zrychlené krátké jaro přecházející v léto. Teplé slunné počasí s sebou nese srážkový deficit, způsobující vysychání půdy, prašnost a jiné komplikace. Všechny tyto faktory zapříčinily, že vhodné období pro jarní výsadby bylo velmi krátké a přestože se VZMB snažila vysazovat co nejvíc, musely být výsadby ukončeny. Nakoupený rostlinný materiál na odložené akce, které se budou realizovat za příznivějších klimatických podmínek, je pečlivě uložen ve školkách VZMB a bude o něj řádně pečováno. Za případné uhynulé rostliny bude poskytnuta stejná nebo adekvátní náhrada. Předpověď počasí nelze odhadnout, ale uvažovaným vhodným termínem dalších výsadeb by mohl být konec srpna či začátek září, kdy se předpokládá větší srážkový úhrn a chladnější počasí bude lépe vyhovovat novým výsadbám. V současných horkých a suchých dnech nejsme schopni nově vysazované rostliny dostatečně uzalévat a zajistit jim vhodné podmínky pro ujmutí.

 Informace týkající počasí byly převzaty z meteocentrum.cz

 

 

Komentáře k článku