Přeskočit navigaci

Dokončená rekonstrukce parku Špilberk

Datum zveřejnění: 24.03.2015 12:36

V roce 2010 byla zahájena rekonstrukce části parku NKP Špilberk pod názvem „Revitalizace městských parků, I. etapa Špilberk – 3. etapa a Malý Špilberk“. “ financovaná v rámci regionálního operačního programu a z prostředků Statutárního města Brna. Rekonstrukce byla zaměřena na část tzv. Malého Špilberku (mezi ulicí Pellicova a Úvoz) a severní část Špilberku (ohraničená ulicí Gorazdova a Údolní). V roce 2010 byly práce zahájeny, v roce 2011 byla zrekonstruována téměř celá část tzv. Malého Špilberku a koncem roku 2012 byla rekonstrukce dokončena. Projektantem této rekonstrukce je Ing. Eva Damcová, která je současně i generálním projektantem celého parku. Rekonstrukce parku byla zaměřena na probírky stromů (selekci nevhodných a neperspektivních dřevin), vyčištění keřového patra a jeho obnova. Vzhledem ke značné svažitosti pozemku, bylo nutné provést protierozní úpravy svahů (hlavní úpravy byly v místech Malého Špilberku a pod severními a severozápadními hradbami) speciálními sítěmi, které byly následně osázeny desítkami tisíc keřů, půdo pokryvných rostlin, trvalek a osety travou. V rámci rekonstrukce parku bylo asanováno 150 ks stromů v úseku Velký Špilberk a 112 ks v úseku Malý Špilberk, vysázeno bylo 79 ks na Malém Špilberku 24 ks v úseku Velkého Špilberku. Vysazeno bylo víc jak 150.000 ks trvalek, keřů a půdo pokryvných dřevin. Velmi významnou částí rekonstrukce byla obnova cestní sítě. Zde byly částečně cesty vydlážděny a částečně vytvořeny mlatové povrchy. Tyto úpravy korespondují s cestami ve zbylé části parku. Park byl doplněn o nový mobiliář, který je navržen speciálně pro park Špilberk.

Jedním z nejnáročnějších úseků byla severní a severozápadní část kolem hradu Špilberk.  Byla náročná jak na realizaci, tak na organizaci a to díky archeologickým nálezům (z toho plynoucí překládání plynovodu a kompletní přepracování projektu této části) a zjištění statických poruch severního bastionu a kurtiny. Na část severního bastionu a kurtiny bylo nutné dopracování statických posudků, přepracování projektu a zajištění všech nutných vyjádření a financí.

Vzhledem k významnosti místa a jeho památkové ochraně byl v průběhu rekonstrukce prováděn archeologický dohled a na základě jeho výsledků bylo třeba zakomponovat řadu změn. Tyto se týkali hlavně části tzv. severozápadního bastionu, kde se našly původní stopy hradeb a jejich náznakem byl park obohacen. Taktéž nálezy v místech severního bastionu a severní kurtiny dotvořily prostor do dnešní podoby. Díky zvládnutí všech komplikací, se může nyní park pyšnit kompletně dokončenou severní a severozápadní stranou svahu pod hradem Špilberk. Celková cena díla byla 64.266.707,26 Kč bez DPH.

Stavební práce provádělo sdružení firem – Dopravní stavby Brno s.r.o., Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., D.I.S. spol. s r.o., sadové úpravy firma Zábojník Contractors s.r.o. Technickým dozorem celé akce byla Veřejná Zeleň města Brna, příspěvková organizace.

Doufáme, že se Vám celý park i rekonstruovaná část bude líbit a těšíme se na Vaši návštěvu.

Ke stažení: 

Delvert (PDF, 650 kB)

Gloriet (PDF, 630 kB)

Malý Špilberk (PDF, 700 kB)

Severní cesta (PDF, 580 kB)

Severozápadní bastion (PDF, 720 kB)

 

Komentáře k článku