Přeskočit navigaci

Co znamenají bambusové tyče u stromů

Datum zveřejnění: 24.03.2015 12:27

 

Konkrétní příklad na ulici Božetěchova u kostela v Králově Poli. U 4 javorů (Acer platanoides) byly k terminálům přivázány 4m dlouhé bambusové tyče. U každého javoru totiž došlo k přetížení terminálu a následnému náklonu do vozovky. Proto byla provedena náprava. Každý terminál s bambusovou tyčí byl narovnán pomocí protitahu s pevně ukotveným kůlem v zemi a nataženým popruhem do koruny stromu. Konce kůlů byly omotány výstražnou bezpečnostní páskou. Před samotnou instalací byl proveden výchovný řez na stromech.

Nejčastějšími důvody takového vychýlení terminálu jsou abnormálně dlouhé přírůstky (vlivem přehnojení, nejčastěji už ze školky), nevhodné umístění jedince (nepříznivé povětrnostní podmínky), nevhodně zapěstovaný jedinec a nevhodně provedený komparativní/výchovný řez. Nebo se výchovný řez ve vhodné době neopakuje. Dalším faktorem může být nedodržení poměru 3:2 – kmen:korunka, a dojde k právě k přetížení terminálu. Častým jevem ve městech je to, že i mladé výsadby se vlivem mnoha stresujících faktorů dostávají předčasně do plodných let. Ale stromky na to nejsou ještě připraveny a pod zátěží plodů dochází rovněž k přetížení terminálu.

Bambusové tyče jsou v kombinaci s řezem jednoduchou formou nápravy, navíc budou během roku několikrát přeinstalovány a stromy pod výrazným dohledem. Přeinstalovávat se budou z důvodu stálého protitahu, vyrovnání a kontroly, zda-li popruh někde nepoškozuje strom. Samozřejmě bychom takto vychýlené stromy mohli výrazně redukovat a tedy tvarovat řezem, tím bychom ale výrazně jedince poškodili a snížili jejich perspektivu.

Terminál s bambusovou tyčí ukotven ke kůlu s pevným popruhem, vyrovnaný terminál Náklon terminálu s bambusovou tyčí, bambus způsobuje větší zatížení terminálu 

Pevný kotvící kůl - detail Ukotvení  popruhu v koruně stromu - detail

Jiné takto vyvázané jedince můžete vidět na Hlinkách nebo na Palackého třídě.

 

 

Komentáře k článku