Přeskočit navigaci

Cenné biotopy s dřevní štěpkou v parku Špilberk

Datum zveřejnění: 12.11.2015 14:36

Na některých místech v parku Špilberk, kde je ponechána dřevní štěpka ve větší vrstvě, byli nalezeni chránění (ohrožený druh, dle zákona 114/92) brouci nosorožíci (Oryctes nasicornis) a jejich vývojová stádia (larvy, kukly). Tito robustní brouci (2,5–4 cm) potřebují pro svůj vývoj rozkládající se dřevní hmotu. Nápadný je především samec, který má na hlavě menší či větší roh. Vývoj tohoto brouka je poměrně dlouhý (několik let v závislosti na prostředí). S úbytkem odumřelých a trouchnivějících stromů se nosorožík postupně adaptoval na komposty a hromady dřevního odpadu. Ochrana a zakládání biotopů s dřevní štěpkou jsou tedy velmi důležité. Štěpka je drahocenným materiálem i pro další druhy živočichů a v zimě poskytuje ochranu např. ježkům.

Oryctes nasicornis

Oryctes nasicornis

Místo výskytu nosorožíků (foto Trnka)

 

Komentáře k článku