Přeskočit navigaci

Články

Trávníky s příměsí bylin    18.05.2018 11:23

Trávník s příměsí bylin  ...  celý článek »


Trestní oznámení    18.05.2018 11:08

  Podání trestného oznámení  - poškození dvou bříz na ulici Šmejkalova ...  celý článek »


Travní mulč    16.05.2018 21:53

Ponechaná pokosená tráva ve čtvercích – není to chyba v údržbě, je to mulč ...  celý článek »


Jarní počasí    18.05.2018 10:25

  Ze zimy rovnou do léta – jarní výsadby ukončeny ...  celý článek »


Závlahové vaky    18.05.2018 10:28

  „PROPÁNA, CO SE TO TAM VÁLÍ ZA PYTEL?“ pronesla paní procházející brněnským parkem Lužánky. Takové a jiné komentáře bylo možné zaslechnout během pořizování fotodokumentace pro tento článek. Ovšem žádný obyčejný pytel to není. Jedná se o inovativní způsob závlah...  celý článek »


PŘEDIVKA BRSLENOVÁ    16.05.2018 21:50

PŘEDIVKA BRSLENOVÁ – desítky housenek v pavučinových zámotcích ...  celý článek »


Psí moč nesvědčí novým výsadbám    19.04.2018 14:12

  Psí moč nesvědčí novým výsadbám S nastávajícím jarem přichází i sezóna nových výsadeb v brněnském stromořadí.  Snahou Veřejné zeleně města Brna, p.o je zajis...  celý článek »


Ochranné nátěry kmenů před škodami způsobené teplotními vlivy    17.04.2018 14:34

  Ochranné nátěry kmenů před škodami způsobené teplotními vlivy Veřejná zeleň města Brna, p.o. zavádí ve vybraných lokalitách při výsadbách stromů novou technolo...  celý článek »


Realizace adaptačních opatření pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn    17.04.2018 14:12

  Realizace adaptačních opatření pro zmírnění negativních dopadů klimatických změn O co se jedná? Adaptace na změnu klimatu ve městě je ...  celý článek »


Obnova trávníků v Lužáneckém parku    16.03.2018 07:15

  Obnova trávníků v Lužáneckém parku V tomto roce (2018) bude probíhat obnova trávníků v parku Lužánky. Vzhledem k tomu, že trávníky byly zakládány již v devadesátých letech, bude nutná jejich regenerace. Ve...  celý článek »


Zakládání a údržba trávníků v městském prostředí    08.03.2018 06:59

Zakládání a údržba trávníků v městském prostředí Veřejná zeleň města Brna p.o., využívá pro zakládání trávníků speciální travo-bylinné směsi. Dle lokálních podmínek se liší j...  celý článek »


Květiny v ulicích    21.03.2017 09:48

Květiny v ulicích Veřejná zeleň města Brna zakládá v ulicích Brna každým rokem nové plochy květinových záhonů. Vznikají především trvalkové záhony a letničkové záhony z přímého výsevu kombinované s cibulovinami. V&nb...  celý článek »


Zelená strategie v údržbě městských parků    14.02.2017 13:52

  "Zelená" strategie v údržbě městských parků Veřejná z...  celý článek »


Proč torza stromů    26.05.2016 07:33

Někteří lidé se diví, proč se občas ponechávají stojící torza stromů v parcích nebo i v lese.  Taková stromová torza jsou totiž pro některé živočichy naprosto jedinečným biotopem, který v minulosti na některých místech zcela zmizel. Tyto památníky stromů mohou být ještě z části živé nebo zcela suché, ovšem z bezpečnostního hlediska jsou stabilní. Mohou být...  celý článek »


Dosévací a regenerační stroj Eliet DZC 600    12.05.2016 14:58

Dnes nám zástupci firmy Garden Studio s.r.o. představili profesionální dosévací a regenerační stroj Eliet DZC 600. Tento stroj dokáže vytvořit do zeminy drážku až do hloubky 15 mm, následně umístit osivo a v ...  celý článek »


Fitpark v parku Koliště    21.03.2016 13:15

V pátek jsme otevřeli další fitpark v parku Koliště, který je umístěn v prostoru za Zemanovou kavárnou. Tento fitpark navazuje na další, které jsme vybudovali v minulých letech v parcích Špilberk a Lužánky.     ...  celý článek »


Poníci v parku Špilberk    14.03.2016 12:32

Pod hradem Špilberk jsou k vidění shetlandští poníci. Přístřešek i výběh mají zřízen hned vedle výběhu zakrslých koz (u Zahrady pod hradbami). Také díky popularitě malých kůzlátek, oblíbených zejména dětmi, jsme se rozhodli pro další zvířecí zpestření v parku. Shetlandský pony je odolné, silné severské plemeno, které je zvyklé na nepřízeň počasí a chudou pastvu. Poníci Kuba (menší čer...  celý článek »


Plán prací 2016    04.03.2016 11:34

Plán prací na rok 2016 je ke stažení zde. Řezy Stromy jako živý organismus reagují na pod...  celý článek »


(Ne)uklízení psích exkrementů v parcích    03.02.2016 15:27

Každá společnost, která se považuje za vyspělou, musí mít kvalitní odpadové hospodářství a jen díky tomu může být životní prostředí čisté. Ovšem není důležitá jen samotná existence nádob na odpad, ale především záleží na chování lidí. Čistota veřejných prostranství (např. parků) je vizitkou každé společnosti. Proto se Veřejná zeleň města Brna p.o. ze všech sil snaží udržovat spr...  celý článek »


Cenné biotopy s dřevní štěpkou v parku Špilberk    12.11.2015 14:36

Na některých místech v parku Špilberk, kde je ponechána dřevní štěpka ve větší vrstvě, byli nalezeni chránění (ohrožený druh, dle zákona 114/92) brouci nosorožíci (Oryctes nasicornis) a jejich vývojová stádia (larvy, kukly). Tito robustní brouci (2,5–4 cm) potřebují pro svůj vývoj rozkládající se dřevní hmotu. Nápadný je především samec, který má na hlavě menší či větší roh. Vývo...  celý článek »


Včelí šum křídel zazní pod Špilberkem    14.09.2015 10:43

Již od léta příštího roku se v parku pod hradem Špilberk rozezní intenzivní šum křídel včel. Ve spolupráci Veřejné Zeleně města Brna se včelařem Pavlem Streitem bude umístěno na louce pod hradem Špilberk (z ulice Gorazdova) až 10 nástavků se včelstvem. Kolem včelnice bude ochranná zóna, 7m od nástavků se bude nacházet plůtek, do 16m bude tzv. zóna na vlastní nebezpečí.  ...  celý článek »


Průběh stavebních prací – Park Špilberk    16.07.2015 15:50

Od dubna tohoto roku probíhá pod hradem Špilberk třetí etapa Revitalizace městských parků. V rámci rekonstrukce respektive obnovy cestní sítě v parku jsou dokončovány stavební práce v úsecích 1, 2, 3 a 4 (obr. č. 2). Jde zejména o realizaci dlažeb a odpočívadel. V pátém úseku byly dokončeny výkopové práce, drenážní vsakovací jímky a pokládka rozvodů veřejného osvětlení a probíhá příprava p...  celý článek »


Veřejný prostor před Janáčkovým divadlem    25.06.2015 13:26

Tento prostor zel již dlouhou dobu prázdnotou. Město Brno se ale rozhodlo, že to tak nenechá. Rekonstrukce a dobudování JD - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem byla započata v polovině roku 2014, dne 10. listopadu byl prostor oficiálně zpřístupněn a začal sloužit opět lidem. Celkové náklady převýšily 50 miliónů korun. Rekonstrukce prostranství završila poslední etapu rozsáhléh...  celý článek »


Ošetřování vody v parkových nádržích s mokřadní biotou    24.06.2015 17:13

Udržet vodu v okrasných nádržích s mokřadními rostlinami a dalšími organismy (např. ryby, žáby, vodní hmyz atd.) esteticky přijatelnou, je většinou v našich klimatických podmínkách bez užití různých kondicionérů dosti obtížné. Základem je eliminace řas, jak tzv. dlouhých, vláknitých, které vytvářejí nevzhledné porosty v pobřežních zónách, tak řas kokálních, jež způsobují zelená...  celý článek »


Prosychání stromů v uličním stromořadí    05.06.2015 13:31

Prosychání korun stromů je jev, se kterým se v uličním stromořadí setkáváme častěji, než u stromů rostoucích v parcích a na volných plochách. Souvisí to s životními podmínkami, které má strom v ulicích výrazně zhoršené. Omezený prokořenitelný prostor, mnohdy zhutněný a tedy méně prostupný pro vzduch, vláhu a živiny. Větší výkyvy teplot, vliv zasolení, stavební a výkopová činnost v ulic...  celý článek »


Jarní aspekt nejen v parcích    27.03.2015 14:10

Po prvních teplejších a slunných dnech začínají v našich parcích kvést jarní rostliny. Vlivem městského tepelného ostrova zde začíná jaro ještě dříve nežli v okolní přírodě. Velmi brzy kvetou některé cibulnaté a hlíznaté rostliny jako jsou sněženky (Galanthus nivalis), bledule jarní (Leucojum vernum), ladoňky (Scilla) nebo okrasné jarní šafrány (Crocus), jejichž bohaté trsy jsou k vidění v p...  celý článek »


Rekonstrukce parku pod Špilberkem    02.04.2015 11:41

V rámci revitalizace městských parků bude v tomto roce (od dubna do konce září 2015) probíhat rekonstrukce v jihozápadní a severozápadní části parku pod Špilberkem. Proto zde bude v tomto období omezen pohyb osob – návštěvníků parku.  Jedná se o závěrečnou etapu celkové rekonstrukce parku (tzv. Kočárkové cesty) a také vybudování nové přístupo...  celý článek »


Ulice Krkoškova    24.03.2015 12:26

U návrhu na obnovu stromů na ulici Krkoškova v Brně se jedná o oboustranné stromořadí, ve kterém bude k výsadbě použit rostlinný materiál ve velikosti 14-16 cm (obvod kmínku ve výšce 1 m nad zemí). Výška nasazení koruny by měla být minimálně 2,20 m. Pro výsadbu navrhujeme použít stromy druhu javor babyka kultivar s užší korunou (Acer campestre 'Elsríjk'), který se nám osvědčil např. na ulicích Ku...  celý článek »


S pomocí koňské síly se vrhneme na trávníky v Lužánkách a na Špilberku    10.03.2015 10:23

S přibývajícími teplými dny a s počátkem jara se začíná zvyšovat pohyb návštěvníků v našich parcích, ale také našich pracovníků. A to i netradičních. Koní. Od čtvrtka 12. března bude v Lužánkách probíhat prořezávání trávníků speciálními branami, pohonem těchto bran ale nebude motor, nýbrž koňská síla. Už po páté do městských parků zavítá Oskar Sněhota se svými dvěma val...  celý článek »


Co znamenají bambusové tyče u stromů    24.03.2015 12:27

  Konkrétní příklad na ulici Božetěchova u kostela v Králově Poli. U 4 javorů (Acer platanoides) byly k terminálům přivázány 4m dlouhé bambusové tyče. U každého javoru totiž došlo k přetížení terminálu a následnému náklonu do vozovky. Proto byla provedena náprava. Každý terminál s bambusovou tyčí byl narovnán pomocí protitahu s pevně ukotveným kůlem v zemi a nataženým popruhem do...  celý článek »


Ořez topolů na ulici Zemědělská v Černých Polích    24.03.2015 12:29

Na ulici Zemědělské, v úseku Durďákova a Lesnická, je dvouřadá alej sloupovitých topolů (Populus nigra ´Italica´). První řada topolů, podél bytové zástavby, roste v malých výsadbových ostrůvcích, druhá řada topolů roste v zeleném pásu podél hlavní vozovky. Pod všemi topoly jsou oficiální parkovací stání. Topoly všeobecně nejsou vhodným dr...  celý článek »


Kácení stromů    24.03.2015 12:29

Někomu by se mohlo zdát, že se momentálně v ulicích města Brna kácí více než je zvykem. Proto jsme se rozhodli zveřejňovat i seznam ulic, kde bude probíhat kácení. Na úvod podotýkáme, že kácení stromů probíhá v mimovegetačním období, což je stanoveno od 1. 11. do 31. 3., pokud obec nestanoví jinak. Například Brno - Židenice mají termín kácení od 1. 11. do 15. 3. Při kácení se řídíme vyhláš...  celý článek »


Problematika opadu plodů hrušní v brněnském stromořadí    29.03.2015 13:58

V rámci prošetření opakované problematiky týkající se opadu plodů hrušní Pyrus communis ´Beech Hill´ v brněnském stromořadí v městské části Brno – Židenice a to na ulicích Jeronýmova, Myslbekova a Vaškova jsme přijali v průběhu několikaletého řešení tohoto problému několik opatření.  ...  celý článek »


Vandalismus v ulicích    24.03.2015 12:31

Poškozování stromů a ochranných konstrukcí v ulicích Brna Stále častěji se terčem vandalismu stávají mladé, nově vysazené stromy. Oblíbeným cílem útočníků jsou lokality v centru města – Starobrněnská, Orlí, Rašínova, Šilingrovo náměstí, často zasaženou lokalitou bývá okolí ulice Lipové. ...  celý článek »


Ulice Krkoškova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce komunikace    24.03.2015 12:35

  Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce komunikace 1.ÚVOD ...  celý článek »


Drahocenná štěpka    24.03.2015 12:35

Dřevní štěpka je opravdu životadárným organickým materiálem, který využívají mnozí bezobratlí živočichové. Jedním z nich je i zákonem chráněný (zákon č. 114/1992 Sb.) nosorožník kapucínek (Oryctes nasicornis). Tento brouk a jeho vývojová stádia (vajíčka, larva, kukla) se vyskytuje v hromadách štěpky VZMB. Ve volné přírodě je velmi vzácný a v současnosti žije hlavně v synan...  celý článek »


Ptačí budky    24.03.2015 12:35

K čemu slouží? Vytváří domov a úkryt pro ptáky, kteří si nejsou schopni vytvořit svou vlastní dutinu nebo o ní přišli, např. pokácením stromu. Slouží nám také k přilákání určitého druhu ptactva na námi vybrané místo za účelem pozorování nebo hubení škůdců. Jak má ptačí budka vypadat a fungovat?...  celý článek »


Tahové zkoušky    24.03.2015 12:35

Tahová zkouška je přístrojová metoda určená pro exaktní stanovení statických poměrů stromu jako celku. Jedná se o komplexní hodnocení, kdy se testuje jak odolnost proti zlomu, tak odolnost vůči vyvrácení.  Vyvinuta byla autory Sinnem a Wessollym (1987, 1...  celý článek »


Dokončená rekonstrukce parku Špilberk    24.03.2015 12:36

V roce 2010 byla zahájena rekonstrukce části parku NKP Špilberk pod názvem „Revitalizace městských parků, I. etapa Špilberk – 3. etapa a Malý Špilberk“. “ financovaná v rámci regionálního operačního programu a z prostředků Statutárního města Brna. Rekonstrukce byla zaměřena na část tzv. Malého Špi...  celý článek »


AIR spade    24.03.2015 12:36

Veřejná zeleň města Brna má nový přístroj na ošetřování kořenové zóny! Šetrné odkrývání kořenů tlakovým vzduchem Princip odkrývání kořenů tlakovým vzduchem je v České Republice známý pouze na úrovní výzkumu a již byl publikován některými odbor...  celý článek »


Uliční prostor Palackého třída, úsek Dobrovského – Pešinova - vegetační úpravy    24.03.2015 12:36

Na základě objednávky investora, ÚMČ Brno – Královo Pole, byla zpracovaná projektová dokumentace Ing. Evou Wagnerovou pro úpravu výsadbových míst k dosadbě dřevin v uličním prostoru Palackého třídy, v úseku mezi ulicemi Dobrovského – Pešinovou. ...  celý článek »


Wilsonův les    24.03.2015 12:36

Historie Lesopark Wilsonův les byl založen na skalnatém kopci nad řekou Svratkou roku 1882 velkostatkářem a notářem císaře Františka Josefa Ludvíkem Odstrčilem. Za přispění Františka Jos...  celý článek »


Akustický tomograf    24.03.2015 12:37

Veřejná zeleň města Brna zakoupila jedinečný přístroj - akustický tomograf Fakopp 3D.Základní úlohou správců stromů je hodnotit stromy tak, aby zavčasu zaznamenali všechny rizikové faktory, které ohrožují majetek a zdraví obyvatel. Odborníci hledají nejvhodnější metody, které by stanovily stabilitu stromů. Zdravotní stav stromů se nejčastěji posuzuje vizuálně. Takto o...  celý článek »


Lužánky    13.04.2012 09:17

Území dnešních Lužánek bylo osídleno již v 3. a 2. tisíciletí před naším letopočtem. Bylo křižovatkou mezinárodních dálkových...  celý článek »