Přeskočit navigaci

Akce v parcích

Modrá beruška - duben 2016

V pátek 29.4.2016 proběhlo před Janáčkovým divadlem v Brně ukončení osvětové kampaně k většímu porozumění autismu. Akci spoluorganizovala Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, spolu s komunitním centrem rodičů a dětí s poruchou autistického spektra – Modrá beruška. Akci zahájily a večerem provázely předsedkyně centra Modrá beruška paní Eva Honková spolu s Mgr.Lenkou Hájkovou z Veřejné zeleně města Brna. O hudební doprovod celým večerem se postarali manželé Procházkovi, kteří měli pro přítomné děti připravené zábavné hry. Přesně o půl deváté večer se fontána před Janáčkovým divadlem rozsvítila modře. Mezi modrými obrazci se objevoval i nápis Brno svítí modře. Během celého večera se podávalo občerstvení. Akce byla úspěšná a rozcházeli jsme se po desáté hodině večer s dobrým pocitem v srdcích. Jsme rádi, že osvětové akce tohoto druhu se stávají součástí našich životů a že si lidé začínají uvědomovat potřebu podporovat a začleňovat lidi různých postižení do společnosti. Buďme empatiční a otevřeme svá srdce lidem, kteří mají jiný pohled na život. Potřebují nás.

 

„Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství“.

                                                                                                             Jan Werich

Modrá beruška - duben 2016 Modrá beruška - duben 2016 Modrá beruška - duben 2016
Zpět na stránku Akce v parcích